• Článek:
  Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu Boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit (2002/1–2)
  Ivanov, M., 2002: Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu Boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 153-163 (with English summary)
  A brief outline of the history of palaeontological investigations in the Permo-Carboniferous of the Boskovice Forrouw (Moravia) and perspectives of the protection of existing localities A brief outline of palaeontological investigations is given is this contribution. Several localities of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí (2013/2)
  Buriánek, D., Pecina, V., Ivanov, M., 2013: Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 69–82 (with English summary)
  Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal Relatively high concentrations of As (up to 47 ppm), Mo (up to 26 ppm), Hg (up to 1.4 ppm) and S (0.2 wt. %) were found based on the study of the chemical composition of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Objev vápenců s rohovci v Boskovické brázdě (2014/2)
  Krmíček, L., Bartík, J., Bubík, M., 2014: Objev vápenců s rohovci v Boskovické brázdě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 73–84 (with English summary)
  The discovery of chert-bearing limestone in the Boskovice Furrow The paper deals with a new finding of peloidal/oolitic micritic limestone in the Bohemian Massif. Limestone outcrops was recently discovered in the vicinity of Malhostovice village, Brno-venkov distrikt (GPS: 49.338250 N; 16.516177…
  Článek v PDF