Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 82 (1997), vydání 1–2, stránky 51-61
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Heavy mineral studies of Lower Miocene sediments in the southwestern part of the Carpathian Foredeep

Statistical analysis of heavy mineral data of Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) sediments from the southwestern part of the Carpathian Foredeep lead to the discrimination of the main heavy mineral components. The components for the Znojmo region are: ZIRCONE- APATITE + HORNBLENDE – STAUROLITE + KYANITE+ TOURMALINE- GARNET and for the Miroslav region: ZIRCONE + RUTILE (+ Apatite) – APATITE – HORNBLENDE – STAUROLITE + TOURMALINE – KYANITE – (Garnet). The main source from the Moravicum and from the Dyje Batholith was recognised in the Lower Miocene deposits of the Znojmo region. The dominant source for the Miroslav region was the Brno Massif and partly the Moldanubicum. The Cretaceous sediments were an important source for both regions.

In full detail the deposits in the Miroslav region can be subdivided into 3 units according to the environment of deposition. The nearest area (mainly the Brno Massif) was the source for the basal alluvial-fluvial deposits. The middle deltaic deposits have several sources (mainly the Brno Massif, the Moravicum, less important was the role of the Moldanubicum). The upper shallow marine deposits point to the broadest source area. The input from the Cretaceous sediments was higher with broader source area.

Kontakt:

Slavomír Nehyba, Dept. of Geology and Paleontology, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Jaromír Leichmann, Dept. of Geology and Paleontology, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic

Citace
Nehyba, S., Leichmann, J., 1997: Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 51–61 (with English summary)
ISSN: 1211–8796