Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 89 (2004), vydání 1–2, stránky 121-138
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)

Ten secondary minerals as: anglesite, carbonate-hydroxylapatite, hemimorphite, kasolite, langite, mottramite, parsonsite, pyromorphite, uranophane-beta and vanadinite were newly found on the dumps of uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in Rychlebské hory Mts.

Kontakt:

Petr Pauliš, Smíškova 564, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic, e-mail: petr.paulis@post.cz
František Novák, Dolní 265,284 01 Kutná Hora, Czech Republic
Jaromír Ševců, ÚNS a. s. – Výzkum, Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora, Czech Republic

Citace
Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J., 2004: Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 121–138 (with English summary)
ISSN: 1211–8796