Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 96 (2011), vydání 1, stránky 61-86
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Terminoglacial fan deposits from the Javorná stream valley in the Zlaté Hory Region

Glaciofluvial accumulation, which forms a terminoglacial fan is described in this paper. The origin of the fan was affected by the adjoining topography, when the ice sheet lied above the side of the Javorná Stream valley in the Zlaté Hory Region. Glaciofluvial sediments were deposited in front of the ice sheet in a fanshaped form on the valley side. Sedimentary sequence shows the vertical trend from massive gravel in the lower part of the accumulation to well-stratified sand in the upper part. This trend reflects glacier retreat and therefore the recession of the proximal environment of terminoglacial fan. This accumulation developed during the first Elsterian glaciation.

Kontakt:

Martin Hanáček, Department of Paleontology, Silesian Museum, CZ-746 01 Opava, Czech Republic, e-mail: HanacekM@seznam.cz

Citace
Hanáček, M., 2011: Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 96, 1, 61–86 (with English summary)
ISSN: 1211–8796