Prof. doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. (*14. 11. 1928 – †13. 10. 2019) a jeho vztah k Moravskému zemskému muzeu

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 104 (2019), vydání 2, stránky 259-262
Biografie
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Houzar, S., Novák, M., 2019: Prof. doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. (*14. 11. 1928 – †13. 10. 2019) a jeho vztah k Moravskému zemskému muzeu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 259–262
ISSN: 1211–8796