Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 87 (2002), vydání 1–2, stránky 145-152
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite

The pebbles of orbicular tourmaline-bearing granites (OTG) were found at several localities in the Luleč conglomerates, Drahany Hights. Mineral assemblage, textural relations and chemical compositions of granites and tourmaline are very similar to those from the localities of OTG associated with durbachite plutons in the Moldanubicum, it suggests provenance of OTG frorn the Moldanubicum.

Kontakt:

David Buriánek, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: opal@sci.muni.cz
Milan Novák, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mnovak@sci.muni.cz

Citace
Buriánek, D., Novák, M., 2002: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 145–152 (with English summary)
ISSN: 1211–8796