Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 86 (2001), vydání 1–2, stránky 103-109
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: I. Graphitic quartzite with vanadium-bearing muscovite

The pebble of graphitic quartzite with vanadiurn-bearing muscovite from locality Podivice, Luleč conglomerates, Drahany Uplands was studied using various mineralogical, petrological and geochemical methods. Mineral assemblage, chemical compositions of rock and vanadium-bearing muscovite is similar to those from the localities of graphitic quartzites from the Variegated Group of the Moldanubicum. The pebble of graphitic quartzite is the first evidence of the presence of rocks from the Variegated Group in the Upper Viséan conglomerates.

Kontakt:

Stanislav Houzar, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 65937 Brno, Czech Republic, e-mail: shouzar@mzm.cz
Milan Novák, Department of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mnovak@sci.muni.cz

Citace
Houzar, S., Novák, M., 2001: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 103–109 (with English summary)
ISSN: 1211–8796