Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů – znojemská podoblast

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 85 (2000), vydání 1–2, stránky 97-103
Článek
Autoři:
Abstrakt:

The contribution to knowledges about chemical composition of Moravian moldavites – Znojmo area

Chemical composition of moldavites (10 analysis) were studied at localities Kuchařovice and Suchohrdly near Znojmo in Moravia (Czech Republic). Results of search show some differences between composition of moldavites from Znojmo area and the other localities in Moravia.

 

Kontakt:

Jaroslav Šmerda, South Moravian Museum in Znojmo, Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo, Czech Republic, e-mail: smerda@znojmuz.cz

Citace
Šmerda, J., 1999: Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů - znojemská podoblast. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 97-103 (with German summary)
ISSN: 1211–8796