Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 81 (1996), vydání 1–2, stránky 63-72
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Pre-Devonian metaconglomerate in mylonites of the northern part of the Desná dome (Hrubý Jesentk Mts.)

A metaconglomerate was found in a metamorphosed complex of the pre-Devonian rocks of the north part of the Desná dome. Pebble composition, matrix and tectonic deformation of the metaconglomerate were investigated.

Kontakt:

Pavel Hanžl, Czech Geological Survey, Leitnerova 22,658 69 Brno, Czech Republic

Citace
Hanžl, P., 1997: Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 63-72 (with English summary)
ISSN: 1211–8796