Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 104 (2019), vydání 1, stránky 129-133
Článek
Autoři:
Abstrakt:

A new shark Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) from the Menilite Formation (Oligocene) at the Litenčice locality

An incomplete tooth of Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) was discovered in the Šitbořice Beds (Menilite Formation) at the Litenčice locality (Czech Republic). This is the first record of this species in Moravia. This largest macropredator in the assemblage was at the top level of the trophic pyramid.

Kontakt:

Růžena Gregorová, Department of Geology and Paleontology, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, email: rgregorova@mzm.cz
Petr Lukšík, Velké náměstí 34/13, 767 01 Kroměříž

Citace
Gregorová, R., Lukšík, P., 2019: Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 129–133 (with English summary)
ISSN: 1211–8796