Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká republika)

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 97 (2012), vydání 2, stránky 105-110
Článek
Autoři:
Abstrakt:

New taxonomical view of some aptychi of family Punctaptychidae around Jurassic/Cretaceous boundary from the Kurovice Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)

The revised aptychi assemblages (family Punctaptychidae) around Jurassic/Cretaceous boundary, found in the Kurovice Quarry (Outer Western Carpathians), expands and clarifies the previous biostratigraphical studies realized in this locality. The aim of this contribution is to specify the taxonomic competence of punctate aptychi and clarify their distribution around the Jurassic/Cretaceous boundary. This new study is based on modern aptychi taxonomy published by MĚCHOVÁ et al. in 2010.

Kontakt:

Lucie Měchová, Institute of Geological Engineering, VŠB – Technical University, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic; lucie.mechova@vsb.cz

Citace
Měchová, L., 2012: Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 2, 105–115 (with English summary)
ISSN: 1211–8796