Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 85 (2000), vydání 1–2, stránky 125-134
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole Do-7, Oskava block, Silesicum

Mylonitisation and changes in chemical composition of metagranites were studied in the bore hole D0-7 situated in the Oskava block (southern Silesicum). Relatively undeformed domains are prevailing, mylonites and ultramylonites are exposed only in narrow shear zones with a thickness varying from millimetres to tens of metres. Brittle deformation of feldspars and brittle – ductile deformation of quartz point to low grade conditions of mylonitisation. Chemical changes in metagranites are influenced by the primary composition of primary rocks and hydrotermal alteration.

Kontakt:

Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 65869 Brno, Czech Republic
Petr Mixa, Šumperská 132,790 01 Jeseník, Czech Republic

Citace
Hanžl, P., Buriánková, K., Mixa, P., 2000: Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 125–134 (with English summary)
ISSN: 1211–8796