Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 97 (2012), vydání 1, stránky 39-45
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum

Silver-rich base-metal veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were found in abandoned dumps at Jitkov. Arsenopyrite and pyrite among ore minerals predominated. Minor needle-like berthierite, rare jamesonite and Ag-tetrahedrite are very typical, confirming the presence of Sb in ore-forming fluids.

Kontakt:
Citace
Hrazdil, V., 2012: Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 39–45 (with English summary)
ISSN: 1211–8796