Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 90 (2005), vydání 1–2, stránky 75-88
Článek
Abstrakt:

Barium phlogopite and kinoshitalite-bearing mineral assemblage of forsterite marbles from Rožná uranium deposit, Moldanubicum, western Moravia

Ore-bearing dolomite marbles with rare Ba-micas (kinoshitalite, Ba-phlogopite) were studied in uranium deposit Rožná. Mineral assemblage, chemical composition of minerals and metamorphism of marbles are presented.

Kontakt:

Hana Doležalová, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2,611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: hanadolo@email.cz
Stanislav Houzar, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: shouzar@mzm.cz
Radek Škoda, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2,611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: rskoda@sci.muni.cz

Citace
Doležalová, H., Houzar, S., Škoda, R., 2005: Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 75–88 (with English summary)
ISSN: 1211–8796