Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 72 (1987), vydání 1–2, stránky 5-28
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Metamorphosed carbonate rocks at the north-eastern margin of the Moldanubicum

Metamorphosed carbonate rocks (marbles) were studied in the north-eastern margin of the Moldanubicum in the regions of the Strážek Moldanubicum, Svratka crystalline complex and Polička crystalline complex. On the basis of their geological setting, lithology, mineral assemblages and chemical composition the marbles were divided into different groups.

Kontakt:

Milan Novák, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské muzeum, Brno

Citace
Novák, M., 1987: Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika. – Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 72, 1-2, 5-28 (with English summary)
ISSN: 1211–8796