K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 97 (2012), vydání 2, stránky 117-136
Editorial
Autoři:
Abstrakt:
Kontakt:
Citace
Houzar, S., 2012: K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 2, 117–136
ISSN: 1211–8796