Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 82 (1997), vydání 1–2, stránky 33-43
Článek
Abstrakt:

Hydrothermal mineralization in the quarry Dřínová near Tišnov (Czech Republic)

In the quarry Dřínová were found two mineralization phases: older calcite-barite-fluorite, and younger aragonite one. Authors describe minerals, their evolution forms, the chemical composition and isotopic composition of carbonates.

Kontakt:

Zdeněk Dolníček, David Buriánek, Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno, Czech Republic

Citace
Dolníček, Z., Buriánek, D., 1997: Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 33–43 (with English summary)
ISSN: 1211–8796