Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 84 (1999), vydání 1–2, stránky 45-48
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Moravia

New occurrence of hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, central Moldanubian pluton is described. Mineral assemblage, optical properties, unit-cell dimensions and chemical composition are given. Hurlbutite is suggested to originate during primary (possibly magmatic) crystallization.

Kontakt:

Jan Cempírek, Václav Vávra, Department of Mineralogy, Petrography and Geochemistry, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, e-mail: cempirek@sci.muni.cz, vavra@sci.muni.cz
Milan Novák, Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: mineral@mzm.anet.cz

Citace
Cempírek, J., Novák, M., Vávra, V., 1999: Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 45–48 (with English summary)
ISSN: 1211–8796