Elbaity z Řečice na západní Moravě

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 72 (1987), vydání 1–2, stránky 35-42
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Elbaites from Řečice, western Moravia

Elbaites from the pegmatite near Rečice (western Moravia) are described in this paper. Their morphology, optical data, chemical analysis, unite cell dimensions, origin and comparison with other occurrences of elbaites in the Bohemian-Moravian pegmatites are given.

Kontakt:

Josef Staněk, Faculty of Science, J. E. Purkyně University, Brno
Pavel Povondra, Faculty of Science, Charles University, Praha

Citace
Staněk, J., Povondra, P., 1987: Elbaites from Řečice, western Moravia. - Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 72, 1-2, 35-42 (with Czech summary)
ISSN: 1211–8796