Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum)

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 104 (2019), vydání 1, stránky 87-95
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) at Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian Zone)

Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) was found at margin of amphibolite body in Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian Zone, Czech Republic). It is composed by green chromian mica – illite (7.9–8.7 wt. % K2O; 0.66–0.72 apfu K; 1.7–2.5 wt. % Cr2O3; 0.09–0.13 apfu Cr3+), ferroan dolomite (5.6–14.2 wt. % FeO; 0.15–0.32 apfu Fe2+ tot), quartz, and accessory pyrite, nickeline, gersdorffite and chalcopyrite. Listvenite was formed by hydrothermal-metasomatic, low-temperature transformation of mafic protolite (amphibolite), probably metagabbro with relatively higher Cr a Ni contents.

Kontakt:

Sebastián Hreus, Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University. Kotlářská 2, 602 00, Brno, Czech Republic, e-mail: sebastian.hreus@mail.muni.cz

Citace
Hreus, S., 2019: Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 87–95 (with English summary)
ISSN: 1211–8796