Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve)

Článek v PDF
Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 94 (2009), vydání 1–2, stránky 83-96
Článek
Autoři:
Abstrakt:

Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE. Margin Czech Cretaceous Basin)

Heavy minerals as garnet, amphibole, tourmaline and staurolite are useful indicators of source areas of sedimentary basins. The observed chemical variation of heavy minerals from Cretaceous marine sediments in south margin Vysoké Mýto syncline indicate uniform source region during formation cenomanian to turonian sediments. The detrital materials, seems to have come from the neighbouring crystalline units in the west and southwest direction as Polička and Svratka Crystalline Complexes. On the other hand evidence for transport directions from southern and southeastern crystalline units (moravicum) is absent. These results probably reflect morphology of pre-cenomanian drainage pattern.

 

Kontakt:

David Buriánek, Czech Geological Survey, Leitnerova 23, Brno, e-mail: david.burianek@geology.cz

Citace
Buriánek, D., Čech, S., Abrahám, M., 2009: Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 83–96 (with English summary)
ISSN: 1211–8796