• Článek:
  Izolované rybí šupiny (Teleostei) z paleogenních a neogennich sedimentů centrální Paratethys (Česká republika, Slovensko) (2023/2)
  Gregorová, R., 2023: Isolated fish scales (Teleostei) from the Paleogene and Neogene sediments of the Central Paratethys (Czech Republic, Slovak Republic). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 283–308 (with Czech summary).
  Isolated fish scales (Teleostei) from the Paleogene and Neogene sediments of the Central Paratethys (Czech Republic, Slovak Republic) Isolated scales and parts of the squamation were analyzed from the Paleogene and Neogene sediments of the Central Paratethys (Oligocene to Miocene, Czech Republic,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stříbrnohorské slepence v moldanubiku (spodní perm, Česká republika) – přehled výzkumů (2023/2)
  Juráček, J., 2023: Stříbrnohorské slepence v moldanubiku (spodní perm, Česká republika) – přehled výzkumů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 269–281 (with English summary).
  The Stříbrné Hory conglomerates in the Moldanubicum (Early Permian, Czech Republic) – overview The aim of the paper is to give an overview of the research focused on the conglomerates from the Moldanubicum in the area of the Stříbrné Hory village (Czech Republic). The conglomerates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Radioaktivita a chemismus granitoidů ve východní části lugika (Česká republika) (2023/2)
  Zimák, J., 2023: Radioaktivita a chemismus granitoidů ve východní části lugika (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 243–268 (with English summary).
  Radioactivity and chemistry of granitoids in the eastern part of the Lugicum (Czech Republic) Two petrographically different types of granitoid bodies cropout in the eastern part of the Lugicum in the territory of the Czech Republic. The first type is represented by small granite or granodiorite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika chemického zloženia turmalínov z fylitov v okolí Štítnika (2023/2)
  Ružička, P., 2023: Charakteristika chemického zloženia turmalínov z fylitov v okolí Štítnika (Slovenská republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 225–242 (with English summary).
  Characteristics of the chemical composition of tourmalines from phyllites near Štítnik (Slovak Republic) The zonal metamorphic tourmalines with detrital cores were identified in the phyllites near Štítnik (Bôrka Nappe, Western Carpathians). The younger metamorphic tourmalines of dravite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Pour, O., Dvořák, Z., Dolníček, Z., 2023: Ortoserpierit z Cínovce v Krušných horách (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 213–224 (with English summary)
  Orthoserpierite from Cínovec, Krušné hory mountains (Czech Republic) A rare mineral orthoserpierite, Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6·3H2O, was found in rock material from the third level of an abandoned Cínovec mine 1 of the Cínovec Sn-W…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí (2023/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Novosad, B., 2023: Pseudomorfózy kalcitu po aragonitu z hornin těšínitové asociace v Podbeskydí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 195–212 (with English summary)
  Calcite pseudomorphs after aragonite from Teschenite Association Rocks in the Beskydy Piedmont area The occurrence of prismatic hexagonal calcite crystals is known from the Beskydy Piedmont area since 1852. Radial aggregates of such material, enclosed in the green clay mineral, reached the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika) (2023/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Plášil, J., Škoda, R., 2023: Zeolity z lomu Bernartice u Zruče nad Sázavou (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 171–193 (with English summary)
  Zeolites from the Bernartice quarry near Zruč nad Sázavou (Czech Republic) An unusual zeolite mineralization was found in fissures and cavities of oligoclasite pegmatite hosted in serpentinite rocks in the active Bernartice quarry, 7 km S from Zruč nad Sázavou, central Bohemia, Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogická charakteristika žilné křemenné mineralizace s molybdenitem z lomu Pohled, havlíčkobrodský rudní revír (Česká republika) (2023/2)
  Dolníček, Z., Ulmanová, J., Malý, K., † Havlíček, J., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., 2023: Mineralogická charakteristika žilné křemenné mineralizace s molybdenitem z lomu Pohled, havlíčkobrodský rudní revír (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 2, 145–170 (with English summary).
  Mineralogy of molybdenite-bearing quartz vein from Pohled quarry, Havlíčkův Brod Ore District (Czech Republic) A mineralogical study of a poorly mineralized quartz vein with macroscopic molybdenite, cutting biotite paragneisses in the Pohled quarry (Moldanubicum), revealed a very rich…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografický výzkum pískovce souvrství Dhok Pathan, jihovýchodní Hazara, severní Pákistán, původ klastického materiálu (2023/1)
  Alam, I., Nazir-ur-Rehman, Afrasiab, Ullah, S., Azeem, M. W., Iqbal, S., Rehan, M. S., Khan, K., 2023: Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 108, 1, 127–140 (with Czech summary)
  Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance In this study, the sandstone of the middle part of the Dhok Pathan Formation was studied in detail for the petrographic-based provenance at the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Spodnokřídová amonitová asociace v Západních Karpatech (moravskoslezská oblast a západní Slovensko) (2023/1)
  Vašíček, Z., 2023: Early Cretaceous ammonite associations in the Western Carpathians (the Moravian-Silesian area and Western Slovakia). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 108, 1, 107–125 (with Czech summary)
  Early Cretaceous ammonite associations in the Western Carpathians (the Moravian-Silesian area and Western Slovakia) From the geological point of view, the north-eastern part of the Czech Republic and the greater part of the neighbouring Slovakia are built by the Western Carpathian Mountains…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv) (2023/1)
  Houzar, S., Sejkora, J., Malíková, R., 2023: Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 57–78 (with English summary)
  Mineralogy of massive serpentine and clinochlore from the dolomitic marble of Moldanubicum in West Moravia (Bohemian Massif) Massive aggregates of yellow-green, grey-green and brown Mg-rich phyllosilicates occur in dolomite marbles enclosed in Moldanubian gneisses and especially migmatites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu) (2023/1)
  Buriánek, D., Baldík, V., Všianský, D., Diviš, K., Viktorín, T., 2023: Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 95–105 (with English summary)
  Mineralogical characteristics of phosphorites from carbonate breccias, Líšeň Formation near the village of Březina (the central part of the Moravian Karst) The concretions and angular clasts of phosphorites are hosted in the limestone breccia of the Tournaisian to Viséan age (Hostěnice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika) (2023/1)
  Bubal, J., Dolejš, D., 2023: Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 79–93 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of the skarn body near Malešov (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic) The skarn body near Malešov belongs to calcium-iron skarns with a typical Ca-Fe-Al mineral association. The Malešov skarn body is located in the structurally highest part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika) (2023/1)
  Pauliš, P., Sejkora, J., Janák, P., Dolníček, Z., Tásler, R., Pour, O., 2023: Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 41–56 (with English summary)
  Mottramite from the gallery Elizabeth in Černý Důl in Krkonoše Mountains (Czech Republic) Rare Pb-Cu vanadate, mottramite, was found at samples from the gallery Elizabeth in Černý Důl, Krkonoše Mountains (Czech Republic). It forms yellow to yellow-orange coatings and thin crusts formed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární bastnäsit-(Ce), bastnäsit-(La) a parisit-(Ce) z ložiska Cínovec – produkty interakce primárních REE minerálů s pozdními nízkoteplotními fluidy (2023/1)
  Hreus, S., Cempírek, J., Breiter, K., Výravský, J., 2023: Sekundární bastnäsit-(Ce), bastnäsit-(La) a parisit-(Ce) z ložiska Cínovec – produkty interakce primárních REE minerálů s pozdními nízkoteplotními fluidy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 29–40 (with English summary)
  Secondary bastnäsite-(Ce), bastnäsite-(La) and parisite-(Ce) from the Cínovec deposit – products of interaction of primary REE minerals with late low-temperature fluids The Cínovec/Zinnwald is a world-class greisen-type Li-Sn-W-Nb-Ta deposit. The REE minerals as common accessories are…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika) (2023/1)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., Ulmanová, J., Malý, K., 2023: Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 17–28 (with English summary)
  Gold and associated minerals from the Mír and Na barytě adits near Štěpánov nad Svratkou (Štěpánov Ore District, Czech Republic) A mineralogical study of newly collected samples of Cu-Pb(-Zn) ore mineralization from the Mír and Na barytě adits in the Štěpánov Ore District (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích (2023/1)
  Mrkusová, E., Škoda, R., Haifler, J., Filip, J., Holá, M., 2023: Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 3–16 (with English summary)
  Characterization of tourmalines from albite unit of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě Tourmaline crystals from albite units of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě were in vestigated by electron microprobe, LA-ICP-MS, and Mössbauer spectroscopy…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Ohlédnutí za profesorem Rudolfem Musilem (2022/2)
  Roblíčková, M., Ivanov, I., 2022: Ohlédnutí za profesorem Rudolfem Musilem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 301–304