• Článek:
  Petrografický výzkum pískovce souvrství Dhok Pathan, jihovýchodní Hazara, severní Pákistán, původ klastického materiálu (2023/1)
  Alam, I., Nazir-ur-Rehman, Afrasiab, Ullah, S., Azeem, M. W., Iqbal, S., Rehan, M. S., Khan, K., 2023: Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 108, 1, 127–140 (with Czech summary)
  Petrographic investigations of the sandstone of the Dhok Pathan Formation, South Eastern Hazara, North Pakistan, Implications for the Provenance In this study, the sandstone of the middle part of the Dhok Pathan Formation was studied in detail for the petrographic-based provenance at the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Spodnokřídová amonitová asociace v Západních Karpatech (moravskoslezská oblast a západní Slovensko) (2023/1)
  Vašíček, Z., 2023: Early Cretaceous ammonite associations in the Western Carpathians (the Moravian-Silesian area and Western Slovakia). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 108, 1, 107–125 (with Czech summary)
  Early Cretaceous ammonite associations in the Western Carpathians (the Moravian-Silesian area and Western Slovakia) From the geological point of view, the north-eastern part of the Czech Republic and the greater part of the neighbouring Slovakia are built by the Western Carpathian Mountains…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv) (2023/1)
  Houzar, S., Sejkora, J., Malíková, R., 2023: Mineralogie masivního serpentinu a klinochloru z dolomitických mramorů moldanubika na západní Moravě (Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 57–78 (with English summary)
  Mineralogy of massive serpentine and clinochlore from the dolomitic marble of Moldanubicum in West Moravia (Bohemian Massif) Massive aggregates of yellow-green, grey-green and brown Mg-rich phyllosilicates occur in dolomite marbles enclosed in Moldanubian gneisses and especially migmatites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu) (2023/1)
  Buriánek, D., Baldík, V., Všianský, D., Diviš, K., Viktorín, T., 2023: Mineralogická charakteristika fosforitů z karbonátových brekcií z líšeňského souvrství u obce Březina (střední část Moravského krasu). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 95–105 (with English summary)
  Mineralogical characteristics of phosphorites from carbonate breccias, Líšeň Formation near the village of Březina (the central part of the Moravian Karst) The concretions and angular clasts of phosphorites are hosted in the limestone breccia of the Tournaisian to Viséan age (Hostěnice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika) (2023/1)
  Bubal, J., Dolejš, D., 2023: Petrografie a mineralogie skarnu od Malešova (kutnohorské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 79–93 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of the skarn body near Malešov (Kutná Hora Crystalline Complex, Czech Republic) The skarn body near Malešov belongs to calcium-iron skarns with a typical Ca-Fe-Al mineral association. The Malešov skarn body is located in the structurally highest part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika) (2023/1)
  Pauliš, P., Sejkora, J., Janák, P., Dolníček, Z., Tásler, R., Pour, O., 2023: Mottramit ze štoly Alžběta v Černém Dole v Krkonoších (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 41–56 (with English summary)
  Mottramite from the gallery Elizabeth in Černý Důl in Krkonoše Mountains (Czech Republic) Rare Pb-Cu vanadate, mottramite, was found at samples from the gallery Elizabeth in Černý Důl, Krkonoše Mountains (Czech Republic). It forms yellow to yellow-orange coatings and thin crusts formed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární bastnäsit-(Ce), bastnäsit-(La) a parisit-(Ce) z ložiska Cínovec – produkty interakce primárních REE minerálů s pozdními nízkoteplotními fluidy (2023/1)
  Hreus, S., Cempírek, J., Breiter, K., Výravský, J., 2023: Sekundární bastnäsit-(Ce), bastnäsit-(La) a parisit-(Ce) z ložiska Cínovec – produkty interakce primárních REE minerálů s pozdními nízkoteplotními fluidy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 29–40 (with English summary)
  Secondary bastnäsite-(Ce), bastnäsite-(La) and parisite-(Ce) from the Cínovec deposit – products of interaction of primary REE minerals with late low-temperature fluids The Cínovec/Zinnwald is a world-class greisen-type Li-Sn-W-Nb-Ta deposit. The REE minerals as common accessories are…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika) (2023/1)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., Koutňák, R., Ulmanová, J., Malý, K., 2023: Zlato a doprovodné minerály ze štoly Mír a ze štoly Na barytě u Štěpánova nad Svratkou (štěpánovský rudní revír, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 17–28 (with English summary)
  Gold and associated minerals from the Mír and Na barytě adits near Štěpánov nad Svratkou (Štěpánov Ore District, Czech Republic) A mineralogical study of newly collected samples of Cu-Pb(-Zn) ore mineralization from the Mír and Na barytě adits in the Štěpánov Ore District (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích (2023/1)
  Mrkusová, E., Škoda, R., Haifler, J., Filip, J., Holá, M., 2023: Charakteristika turmalínů z albitové jednotky granitických pegmatitů žil č. 5 a č. 8 v Dolních Borech – Hatích. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 108, 1, 3–16 (with English summary)
  Characterization of tourmalines from albite unit of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě Tourmaline crystals from albite units of pegmatite dikes No. 5 and No. 8 at Dolní Bory – Hatě were in vestigated by electron microprobe, LA-ICP-MS, and Mössbauer spectroscopy…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Ohlédnutí za profesorem Rudolfem Musilem (2022/2)
  Roblíčková, M., Ivanov, I., 2022: Ohlédnutí za profesorem Rudolfem Musilem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 301–304
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii (2022/2)
  Buriánek, D., Hubatka, F., Kirchner, K., Krejčí, O., Krejčí, V., Navrátil, A., 2022: Kenozoické sedimenty v Oboře Holedná a jejich význam pro archeologii. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 241–254 (with English summary)
  The Cenozoic sediments in the Holedná game reserve and their significance for archaeology The Cenozoic sediments partially cover crystalline rocks in the area of Holedná game reserve (Brno town, South Moravia). Holocene to Pleistocene eluvial and/or slope sediments and relics of Ottnangian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ropuší kameny a hadí oči z kabinetu kuriozit Strahovského kláštera v Praze a původní císařské sbírky ve Vídni (2022/2)
  Gregorová, R., 2022: Toadstones and snake eyes from the Cabinet of Curiosities of the Strahov Monastery in Prague and from the former Imperial Collection in Vienna. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 287–299 (with Czech summary)
  Toadstones and snake eyes from the Cabinet of Curiosities of the Strahov Monastery in Prague and from the former Imperial Collection in Vienna Twelve button-like fossil teeth from the Cabinet of curiosities of Strahov Monastery in Prague and the former Imperial collection in Vienna are analysed.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sedimenty středního pleistocénu v severozápadní části Vidnavské nížiny (okraj Paczkówské kotliny) – georadarový výzkum (2022/2)
  Hanáček, M., Procházková, B., Engel, Z., 2022: Sedimenty středního pleistocénu v severozápadní části Vidnavské nížiny (okraj Paczkówské kotliny) – georadarový výzkum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 269–285 (with English summary)
  The middle pleistocene sediments in northwestern part of Vidnava lowland (Paczków graben margin) – ground penetrating radar survey The Vidnava Lowland in the northern Sudetic Foreland is characterized by extensive alluvial and fluvial sediments deposited during the Weichselian. Pre-Weichselian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda) (2022/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., Štamberg, S., Šimíček, D., 2022: Vulkanoklastický horizont v Kladorubech u Letovic (Boskovická brázda). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 215–225 (with English summary)
  Voclanoclastic horizon at Kladoruby near Letovice (Boskovice Basin) The occurrence of volcaniclastic rock was confirmed for the second time within the Letovice Formation (Asselian to Artinskian?) of the Boskovice Basin. Volcaniclastics are reported from the Kladoruby locality near Letovice,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralne zloženie laminovanych bazaltovych metapyroklastik a mramorov na lokalitach v okoli Ochtinej (Slovenska republika) (2022/2)
  Ružička, P., Myšľan, P., 2022: Mineralne zloženie laminovanych bazaltovych metapyroklastik a mramorov na lokalitach v okoli Ochtinej (Slovenska republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 165–185 (with English summary)
  Mineral composition of laminated basalt metapyroclastics and marbles at the localities near Ochtiná (Slovak Republic) Basalt metapyroclastics at the localities Ochtina – Pod Vapnom and Ochtina – Hradok form laminated intercalations in marbles of the Borka nappe (Meliatic Unit), Western…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Faciální rozmanitost brněnské jury z hlediska mikrofacií a mikrofauny (2022/2)
  Bubík, M., 2022: Facies diversity of the Brno Jurassic from microfacies and microfauna point of view. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 227–239 (with Czech summary).
  Facies diversity of the Brno Jurassic from microfacies and microfauna point of view Denudation remnants of Upper Jurassic carbonates in Brno area were originally part of vast carbonate platform on the eastern margin of the Bohemian Massif. High facies variability reflects original variable…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika (2022/2)
  Vrtiška, L., Malíková, R., Dolníček, Z., Sejkora, J., 2022: Natrodufrénit z Vlastkovce u Slavonic, Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 145–154 (with English summary)

  Natrodufrénite from Vlastkovec near Slavonice, Moravia, Czech Republic

  Secondary phosphate, natrodufrénite, was found on historical samples from Stříbrný vrch near Vlastkovec, Moravia (Czech Republic). Natrodufrénite forms crusts…

  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika) (2022/2)
  Sejkora, J., Pauliš, P., Dolníček, Z., Ulmanová, J., 2022: Nové poznatky o sulfosolové mineralizaci ložiska Hůrky v čistecko-jesenickém masivu (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 127–143 (with English summary)
  New knowledges on sulfosalt mineralization of the deposit Hůrky, Čistá-Jesenice Massif (Czech Republic) New samples of hydrothermal sulfosalt mineralization were recently collected at the mine dump of the vein No. 1 of the abandoned small deposit Hůrky near Velká Chmelištná in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ilmenitit z krupníkového tělesa na Smrčině u Sobotína (2022/2)
  Zimák, J., Hysek, L., 2022: Ilmenitit z krupníkového tělesa na Smrčině u Sobotína. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 155–164 (with English summary)
  Ilmenitite from a soapstone body on the Smrčina Hill near Sobotín One fragment of ilmenitite was found in heap material coming from a soapstone quarry on the Smrčina Hill near Sobotín in the Jeseníky Mts. The ilmenitite is composed predominatingly of ilmenite (approximately 70 to 80…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika (2022/2)
  Zimák, J., 2022: Radioaktivita sedimentů ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve a možná environmentální rizika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 203–214 (with English summary).
  Radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian Basin and possible environmental risks The paper provides detailed information about natural radioactivity of sedimentary rocks of the Ostrava Formation in the Czech part of the Upper Silesian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výjimečný fosilní záznam střednomiocenních savců z lokality Czujanova pískovna (Mikulov, Česká republika) (2022/2)
  Březina, J., 2022: Výjimečný fosilní záznam střednomiocenních savců z lokality Czujanova pískovna (Mikulov, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 255–267 (with English summary)
  Exceptional fossil record of the middle miocene mammals from the Czujan’s sandpit (Mikulov, Czech Republic) Czujan’s sandpit (Mikulov=Nikolsburg, Czech Republic) was an important fossil site of middle Miocene mammals and reptiles, whose remains were found in several sedimentary infills…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Interpretace depozičního prostředí a provenience sedimentů v lomu Výkleky (moravické souvrství, kulm Nízkého Jeseníku) (2022/2)
  Šimíček, D., Kropáč, K., Lehotský, T., Kapusta, J., 2022: Interpretace depozičního prostředí a provenience sedimentů v lomu Výkleky (moravické souvrství, kulm Nízkého Jeseníku). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 2, 187–201 (with English summary)
  Interpretation of depositional environment and provenance of sedimentary rocks in the Výkleky Quarry (Moravice Formation, Nízký Jeseník Culm Basin) The five cores were drilled out in the Výkleky Quarry, in which sedimentary rocks of the Moravice Formation of the Nízký Jeseník Culm…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Životní jubileum Jaroslava Šmerdy a jeho přínos pro poznání mineralogie, geologie, přírody a vlastivědy Znojemska (2022/1)
  Houzar, S., 2022: Životní jubileum Jaroslava Šmerdy a jeho přínos pro poznání mineralogie, geologie, přírody a vlastivědy Znojemska. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 113–122
  Článek v PDF
 • Článek:
  Harrisonit, vzácný silikát-fosfát z granitických pegmatitů Českého masivu (2022/1)
  Vácha, J., Škoda, R., 2022: Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 21–32 (with Czech summary)
  Harrisonite, a rare silicate-phosphate from granitic pegmatites of the Bohemian Massif Harrisonite, CaFe2+6(SiO4)2(PO4)2, is a rare silicate-phosphate described as a rock-forming mineral from highly metamorphosed garnetites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové nálezy zeolitové mineralizace z historické lokality Janovice (Morava, Česká republika) (2022/1)
  Toman, J., Welser, P., Malíková, R., Vrtiška, L., Sejkora, J., Hrazdil, V., Malek, O., 2022: Nové nálezy zeolitové mineralizace z historické lokality Janovice (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 3–20 (with English summary)
  New finds of zeolite mineralization from the historical locality Janovice (Moravia, Czech Republic) In 2019, new finds verified the occurrence of zeolite mineralization from the historical locality Janovice (Rábl quarry) and in its vicinity (occurrence in the field above the quarry). Until…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize historických vzorků miesitu v mineralogické sbírce Moravského zemského muzea v Brně: příspěvek k dějinám výzkumu pyromorfitu (2022/1)
  Víšková, E., Bohatý, M., 2022: Revize historických vzorků miesitu v mineralogické sbírce Moravského zemského muzea v Brně: příspěvek k dějinám výzkumu pyromorfitu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 33–40 (with English summary)
  Revision of historical samples of miesite in the mineralogical collection of the Moravian Museum in Brno: a contribution to the history of pyromorphite research Revision of historical samples of miesite in the collection of the Mineralogy and Petrography Department of Moravian Museum, Brno,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818 (2022/1)
  Pošmourný, K., Houzar, S., 2022: Geologické mapy Slezska a Kladska od Augustina Kalužy z roku 1818. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol, 107, 1, 101–112 (with English and German summary)
  Geological maps of Silesia and Kłodzko by Augustin Kaluža from 1818 Geological maps of Silesia and Kłodzko, authored by Augustin Kaluža, are among the oldest geological maps in Central Europe. They are a set of four maps, which are an appendix to Kaluža’s work from 1818 with title…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Šupinatí ze spodního miocénu (Akvitán) lokality Weißenburg 6 (Bavorsko, Německo) (2022/1)
  Paclík, V., Ivanov, M., 2022: Squamates from the early Miocene (Aquitanian) of Weißenburg 6 (Bavaria, Germany). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 73–89 (with Czech summary)
  Squamates from the early Miocene (Aquitanian) of Weißenburg 6 (Bavaria, Germany) Squamate assemblages of the earliest Miocene (Aquitanian) are extremely rare in Europe due to the lack of well-documented (or dated) localities. We describe a small collection of squamates from the early Miocene…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hluboká diagenetická alterace těžkých minerálů v pískovcích z lokality Lukoveček (račanská jednotka, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat, Česká republika) (2022/1)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., 2022: Hluboká diagenetická alterace těžkých minerálů v pískovcích z lokality Lukoveček (račanská jednotka, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 53–72 (with English summary)
  A pronounced diagenetic alteration of heavy minerals in sandstones from the locality Lukoveček (Rača Unit, Flysch Belt of the Outer Western Carpathians, Czech Republic) An electron microprobe study was conducted on polished sections prepared from Upper Cretaceous-to-Paleogene sandstone…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zbytky savců spodního miocénu (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) z krasových puklin lomu Mokrá (jižní Morava, Česká republika) – předběžné výsledky (2022/1)
  Bonilla-Salomón, I., Čermák, S., Horáček, I., Ivanov, M., Sabol, M., 2022: Early Miocene small mammal remains (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) from Mokrá-Quarry fissures (South Moravia, Czech Republic) – preliminary results. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 91–99 (with Czech summary)
  Early Miocene small mammal remains (Metatheria, Chiroptera, Eulipotyphla) from Mokrá-Quarry fissures (South Moravia, Czech Republic) – preliminary results Mokrá-Quarry (South Moravia, Czech Republic) constitutes a unique fossil site with an extraordinary diversity of vertebrate remains.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy) (2022/1)
  Buriánek, D., Houzar, S., 2022: Mineralogie titanitových nodulí z biotitického granitu táborského plutonu (moldanubikum, kamenolom Dražičky u Tábora, střední Čechy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 107, 1, 41–51 (with English summary)
  Mineralogy of titanite-rich nodules from biotite granite of Tábor Pluton (Moldanubicum, Dražičky near Tábor quarry, Central Bohemia) The elongated body of biotite granite with titanite-rich nodules is situated on the contact of amphibole-biotite and amphibole-pyroxene melasyenites of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika) (2021/2)
  Buriánek, D., Provazník, J., Hršelová, P., Houzar, S., 2021: Provenience zlata ve fluviálních sedimentech potoků situovaných severozápadně od Brna-Žebětína (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 145–160 (with English summary)
  Provenance of gold in fluvial sediments from the streams situated northwest of the Brno-Žebětín (Moravia, Czech Republic) The main purpose of this paper was to study the heavy minerals and typomorphic features of placer gold in the central part of the Brno Massif (Brunovistulian Unit, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemická variabilita minerálů skupiny hancockit-epidot-epidot-(Sr) z Franklinu, Sussex, New Jersey, USA (2021/2)
  Gadas, P., Sypták, E., 2021: Chemická variabilita minerálů skupiny hancockit-epidot-epidot-(Sr) z Franklinu, Sussex, New Jersey, USA. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 135–144 (with English summary)
  Chemical variability of hancockite-epidote-epidote-(Sr) minerals from Franklin, Sussex, New Jersey, USA Epidote-group minerals from Franklin Sussex, New Jersey, USA, rich in Pb, Sr and Mn were studied in detail using electron microprobe. In a metamorphosed rock composed of epidote group minerals,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika) (2021/2)
  Dolníček, Z., Krejčí Kotlánová, M., 2021: Minerály řady baryt-celestin z vápencového lomu u Nectavy (nectavské krystalinikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 125–133 (with English summary)
  Minerals of the baryte-celestine series from the limestone quarry near Nectava (Nectava Crystalline Complex, Czech Republic) The second occurrence of celestine in Moravia, which was discovered in an abandoned limestone quarry near Nectava, is described in this contribution. The accessory…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“ (2021/2)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Corrigendum pro článek: „Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 3–33.“. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 209–211
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras) (2021/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2021: Nová data z paleontologického výzkumu v jeskyni Barové (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 181–208 (with English summary)
  New data from paleontological research in the Barová Cave (Moravian Karst) The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst on the right slope of the Josefovské Valley between the villages of Adamov, Olomučany, Habrůvka and Babice nad Svitavou. The cave is the outflow…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Facie s hojnými mikrobiality ve spodním tournai v lomech Mokrá, Česká republika (2021/2)
  Kalvoda, J., Kumpan, T., 2021: Facie s hojnými mikrobiality ve spodním tournai v lomech Mokrá, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 171–179 (with English summary)
  Lower Tournaisian microbialite-rich facies at the Mokrá quarries, Czech Republic Microbial carbonates are autochtonous buildups produced by growth and metabolic activities of benthic calcimicrobes. Microbial carbonates, e.g., stromatolites, thrombolites, dendrolites, and leiolites, were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika (2021/2)
  Víšková, E., Houzar, S., Slavíček, K., 2021: Charakteristika pseudofulguritu ze Žatčan u Brna, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 161–170 (with English summary)
  Characterization of pseudofulgurite from Žatčany near Brno, Czech Republic Pseudofulgurite from Žatčany near Brno originated after a fall of high voltage cables (22 kV) at several intermittent places where they touched the ground (partly anthropogenic loam-sandy sediment with gravel admixture).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Epigenetické minerály české části hornoslezské pánve (2021/2)
  Welser, P., Slobodník, M., Malek, O., Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2021: Epigenetické minerály české části hornoslezské pánve. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 2, 88–123 (with English summary)
  Epigenetic minerals from the Czech part of the Upper Silesian Basin The paper presents a summary of findings of epigenetic minerals (minerals of the hydrothermal association) in the Czech part of the Upper Silesian Basin. These were gradually acquired during the exploitation of bituminous…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Prvková chemostratigrafie křídy v okolí Letovic (česká křídová pánev, Česká republika) (2021/1)
  Riegl, J., Kumpan, T, 2021: Prvková chemostratigrafie křídy v okolí Letovic (česká křídová pánev, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 65–77 (with English summary)
  Element chemostratigraphy of the Upper Cretaceous in the vicinity of Letovice (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic) The study provides new data on a major and trace element composition of the Upper Cretaceous Peruc-Korycany and Bílá Hora formations belonging to the Orlice-Žďár…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavín ze štěrkové terasy řeky Dyje u Oblekovic (Znojemská podoblast) (2021/1)
  Šmerda, J., 2021: Vltavín ze štěrkové terasy řeky Dyje u Oblekovic (Znojemská podoblast). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 106, 1, 57–63 (with English summary)
  Moldavite from the gravel terrace the Dyje river near Oblekovice (Znojmo subregion) In the summer of 2020, a small moldavite 22 × 15 × 12 mm in size and weight 3,699 g was found in the sand pit near Oblekovice (Znojmo, Southern Moravia). This finding deserves attention due to the fact that…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vivianit z kvartérních sedimentů v Dolní Lutyni (Slezsko, Česká republika) (2021/1)
  Jirasek, J., Matysek, D., Minařikova, A., 2021: Vivianit z kvartérních sedimentů v Dolní Lutyni (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 51–56 (with English summary)
  Vivianite from the Quaternary sediments in Dolní Lutyně (Silesia, Czech Republic) Vivianite was found in an active sand and gravel pit Dolní Lutyně – Velké Lány, Silesia, Czech Republic. It extracts mineral raw material from Quaternary fluvial? channels filled by glacifluvial gravel…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korodované granáty v asociaci těžkých minerálů balinských slepenců: jejich morfologie a chemické složení (svrchní karbon, boskovická brázda) (2021/1)
  Hršelová, P., Houzar, S., Štelcl, J., 2021: Korodované granáty v asociaci těžkých minerálů balinských slepenců: jejich morfologie a chemické složení (svrchní karbon, boskovická brázda). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 35–50 (with English summary)
  Corroded garnets in the association of heavy minerals of Balinka conglomerates: their morphology and chemical compositon (Upper Carboniferous, Boskovice Basin) Two populations of garnet with oriented corroded surfaces were found in the assemblage of the heavy minerals of the Upper Carboniferous…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky (2021/1)
  Novotný, F., Cempírek, J., 2021: Mineralogie elbaitového pegmatitu z Dolní Rožínky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 106, 1, 3–33 (with English summary)
  Mineralogy of the elbaite-subtype pegmatite from Dolní Rožínka The elbaite-subtype granitic pegmatite from Dolní Rožínka, Czech Republic, is a highly fractionatedpegmatite with complex mineralogy and distinct evolution of mineral composition. The pegmatite dike is zoned and from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  “Crapaudine” (zuby rodu Scheenstia) – klenot králů (2020/2)
  Gregorová, R., Bohatý, M., Stehlíková, D., Duffin, Ch., 2020: “Crapaudine” (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 2, 277–294 (with Czech summary)
  “Crapaudine”1 (Scheenstia teeth) – the jewel of Kings Two inconspicuous brown stones in the crown on the reliquary bust of Charlemagne held in the Treasury of Aachen Cathedral are set next to cameos, pearls, precious and semi-precious stones. Rather unusually, they are the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika) (2020/2)
  Roblíčková, M., Mrázek, J., Plichta, , A., 2020: Jeskyně Feryho tajná a její fauna (Moravský kras, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 250–275 (with English summary)
  Feryho tajná Cave and its fauna (Moravian Karst, Czech Republic) The Feryho tajná Cave is located in the northern part of the Moravian Karst (Czech Republic). Based on the deposited sediments and the different shape of the individual corridors, it can be stated that the cave has gone through…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rýhování klastů v kontextu ledovcové eroze podhorské zóny kontinentálního zalednění (střední pleistocén, Rychlebské hory, Rejvízská hornatina) (2020/2)
  Hanáček, M., 2020: Rýhování klastů v kontextu ledovcové eroze podhorské zóny kontinentálního zalednění (střední pleistocén, Rychlebské hory, Rejvízská hornatina). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 2, 237–250 (with English summary)
  Clast striation in context to glacier erosion in the mountain foothill zone of the continental glaciation (Middle Pleistocene, Rychleby Mountains, Rejvíz Highland) Only 3 % of gravel clasts (fraction 16–64 mm) and 8 % of boulders is striated and polished in glacigenic and glaciofluvial…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geochemická a petrofyzikální charakteristika sedimentů bašského vývoje na lokalitě Libhošťská hůrka (2020/2)
  Kardinál, J., Šimíček, D., 2020: Geochemická a petrofyzikální charakteristika sedimentů bašského vývoje na lokalitě Libhošťská hůrka. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 221–236 (with English summary)
  Geochemical and petrophysical charakteristics of sediments of the Baška development at the Libhošťská hůrka This work is focused on combined lithological, petrophysical and geochemical study of two sections (LH-1 and LH-2) at Libhošťská hůrka hill, formed by sedimentary rocks of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie glaukonitického pískovce, odpadů z jeho úpravy a sklářského písku z Dolní Lhoty u Blanska (2020/2)
  Zimák, J., Reif, J., Krist, P., Musil, P., Šácha, D., Všianský, D., 2020: Mineralogie glaukonitického pískovce, odpadů z jeho úpravy a sklářského písku z Dolní Lhoty u Blanska. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 199–219 (with English summary)
  Mineralogy of glauconitic sandstone, wastes from its processing and glass sand from Dolní Lhota near Blansko In Dolní Lhota near Blansko (Czech Republic), the decaying sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin, formerly used as a raw material for the production of foundry sand, are currently…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace s anatasem z Nemojova u Pelhřimova (Česká republika) (2020/2)
  Toman, J., Slobodník, M., Hrazdil, V., 2020: Hydrotermální mineralizace s anatasem z Nemojova u Pelhřimova (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 2, 183–197 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization with anatase from Nemojov near Pelhřimov (Czech Republic) The quartz vein with anatase cuts discordantly biotite paragneisses and HT/LP cordierite migmatites of the Pelhřimov complex (Moldanubian zone). It has ENE-WSW direction with a steep slope and its average…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Beryl-columbitový pegmatit Věžná I (2020/1)
  Toman, J., Novák, M., 2020: Beryl-columbitový pegmatit Věžná I. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 3–42 (with English summary)
  Beryl-columbite pegmatite Věžná I The beryl-columbite subtype Věžná I pegmatite has been subject of numerous scientific studies particularly from Petr Černý. It penetrates serpentinite and has a very complicated mineralogical evolution including several stages of crystallization.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu (2020/1)
  Plichta, A., Roblíčková, M., Káňa, V., 2020: Morfometrická analýza dentálního materiálu medvěda jeskynního z Barové jeskyně v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 153–178 (with English summary)
  Morphometrical analysis of the cave bear dental material from the Barová Cave in the Moravian Karst The Barová Cave is located in the central part of the Moravian Karst and is a outflow part of the Rudické propadání and Býčí skála cave system. The Barová Cave was a typical bear…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum) (2020/1)
  Malý, J., 2020: Chemická variabilita vesuvianu ve skarnech z Vápenné (Moravosilezikum). – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 73–96 (with English summary)
  Vesuvianite chemical variability in skarns from Vápenná (Moravosilesian Zone) Vesuvianite is a characteristic and widespread mineral of skarnized marbles, skarnoids and skarns in the area of the Vycpálek quarry near Vápenná, Czech Republic. Mineralogical research including study of its…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Babingtonit ze Zadního Hutiska u Vernířovic (Morava, Česká republika) (2020/1)
  Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2020: Babingtonit ze Zadního Hutiska u Vernířovic (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 57–63 (with English summary)
  Babingtonite from the Zadní Hutisko near Vernířovice (Moravia, Czech Republic) The Zadní Hutisko locality is situated in the Sobotín Massif, originally Devonian rocks strongly affected by the Variscan metamorphism. Hornblende schists host low-temperature hydrothermal fissure Alpine-type…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chromem bohatá minerální asociace spinelu s illitem v křemenné hornině z Radňovsi u Křižanova (gföhlská jednotka, moldanubikum, Český masiv) (2020/1)
  Houzar, S., Hršelová, P., 2020: Chromem bohatá minerální asociace spinelu s illitem v křemenné hornině z Radňovsi u Křižanova (gföhlská jednotka, moldanubikum, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 65–72 (with English summary)
  Chromium-bearing spinel – illite mineral assemblage in quartz rock from Radňoves near Křižanov (Gföhl Unit, Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Fine-grained quartz rock was found near the southern contact of the garnet-spinel-orthopyroxene serpentinized peridotite body enclosing in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární oxidy Nb, Ta, W, Sn a Ti v turmalínech z dutin jednoduchých pegmatitů strážeckého moldanubika, Česká republika (2020/1)
  Gadas, P., Novák, M., 2020: Primární oxidy Nb, Ta, W, Sn a Ti v turmalínech z dutin jednoduchých pegmatitů strážeckého moldanubika, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 105, 1, 43–55 (with English summary)
  Primary Nb–, Ta–, W–, Sn– and Ti– oxides in tourmalines from pockets of simple pegmatites of the Strážek Moldanubicum, Czech Republic Complex Nb–, Ta–, W–, Sn– and Ti – oxides occur as inclusions in tourmalines from pockets of 7 simple pegmatites in Strážek Moldanubicum.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky (2020/1)
  Barták, P., 2020: Přehled výzkumů zástupců skupin Temnospondyli Zittel, 1888 a Lepospondyli Zittel, 1888 ze svrchního karbonu České republiky. – Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 105, 1, 97–151 (with English summary).
  Research history overview of the representatives of Temnospondyli Zittel, 1888 and Lepospondyli Zittel, 1888 from the Upper Carboniferous of Czech Republic Temnospondyli ZITTEL, 1888 represents a group of diverse basal tetrapods with stratigraphic record from the Lower Carboniferous to the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hlavonožci z hraniční vrstvy cenoman/turon z lomu Prokop v Březině u Moravské Třebové (1987/1–2)
  Konečný, J., Vašíček, Z., 1987: Die Cephalopoden der Cenoman/Turon-Grenze des Steinbruchs Prokop, Březina bei Moravská Třebová. - Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 72, 1-2, 81– 96 (with Englisch summary)
  The cephalopods of the Cenomanian-Turonian boundary of the Prokop quarry, Březina near Moravská Třebová A profile through Upper Cretaceous deposits outcropping at the end wall of the Prokop quarry at Březina is documented. In the glauconitic sandstones within the Cenomanian-Turonian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve (1985/1–2)
  Seitl, L, 1985: Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve. – Acta Musei Moraviae, Sci. Nat, 70, 1-2, 71-92 (with English summary)
  Fauna mastodonts (Proboscidea, Mammalia) Moravian part Viennese basin The area lying 2 km E of Mikulov represents a very complicated sedimentary complex characterized by pelitic, psephitic and psamitic deposits of different ages. The psephitic-psamitic sediments exploited earlier in so called…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové fosilní stopy z vnějších flyšových Karpat (Československo) (1990/1–2)
  Plička, M., Uhrová, J., 1990: New Trace Fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia) . – Acta Mus. Morav., Sci. Nat., 75, 1–2, 53–59
  New Trace Fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia) This article reviews two finds of new fossil traces. The new fossil trace Godulaiehnium jurkovae n. ichnosp. was found in the drill core of borehole NP 540 (UNIGEO Ostrava, leg. Dr. A. Jurková), situated in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV (1977/1–2)
  Kruťa, T., 1977: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV. - Sci. Nat., 62, 1-2, 7-30 (with German summary)
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XIV Tento příspěvek navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejněny v Časopise Moravského muzea v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl příspěvek zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu poslední…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV (1978/1–2)
  Kruťa, T., 1978: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV. - Sci. Nat., 63, 1-2, 15-30 (with German summary)
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XV Tento příspěvek navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejňovány v Časopise Moravského muzea v Brně v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl příspěvek zpracován, jsou obsaženy např. v úvodu…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI (1980/1–2)
  Kruťa, T., 1980: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI. - Sci. Nat., 65, 1-2, 15-30 (with German summary)
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVI Tento "Příspěvek" navazuje na řadu předchozích, které byly postupně zveřejňovány v Časopise Moravského muzea v Brně, v řadě přírodních věd. Zásady, podle kterých byl "Příspěvek" zpracován, jsou obsaženy např.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVII (1982/1–2)
  Kruťa, T., 1982: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVII. - Sci. Nat., 67, 1-2, 13-30 (with German summary)
  Contributions to the topographical mineralogy of Moravia XVII This paper includes results of a mineralogical research in Moravia and in Silesia (ČSSR) in 1980 and 1981. New Czechoslovak minerals are arseniosiderite, arsenuranylite, brazilianite, chalcomenite, cymrite, dioptase, goudeyite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární minerály uranu ze Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách, severní Morava (1984/1–2)
  Mrázek, Z., Novák, M., 1984: Sekundární minerály uranu ze Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách, severní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Nat., 69, 1–2, 7–35 (with English summary)
  Secondary minerals of uranium from Zálesí and Horní Hoštice in the Rychlebské hory mts., Northern Moravia A set of secondary minerals of uranium from Zálesí and Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts., Northern Moravia is described in the present paper. Studtite, becquerelite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII (1985/1–2)
  Kruťa, T., 1985: Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII. - Sci. Nat., 70, 1-2, 31-53 (with German summary)
  Contributions to the topographical mineralogy of Moravia XVIII This paper includes results of a mineralogical research m Moravia and in Silesia (Czechoslovakia) in 1982, 1983 and 1984 New Czechoslovak minarals are becquerelite, cltnochrysotite, conichalcite, kasolite, masutomilite, masuyite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Několik nových druhů kostnatých ryb (Teleostei, Otolity) ze západokarpatského terciéru (1986/1–2)
  Brzobohatý, R., 1986: Einige neue Arten von Knochenfischen (Teleostei, Otolithen) aus dem westkarpatischen Tertiär. - Sci. Nat., 71, 1-2, 55-71 (with Czech summary)
  Several new species of bone-fishes (Teleostei, Otoliths) from the West Carpathians Tertiary Eight new species of the bone-fishes (Telostei, Otoliths) are described from the Tertiary of the Outer West Carpathians (Moravia): Valenciennellus steurbauti and Antigonia holzknechti
  Článek v PDF
 • Článek:
  Elbaity z Řečice na západní Moravě (1987/1–2)
  Staněk, J., Povondra, P., 1987: Elbaites from Řečice, western Moravia. - Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 72, 1-2, 35-42 (with Czech summary)
  Elbaites from Řečice, western Moravia Elbaites from the pegmatite near Rečice (western Moravia) are described in this paper. Their morphology, optical data, chemical analysis, unite cell dimensions, origin and comparison with other occurrences of elbaites in the Bohemian-Moravian pegmatites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika (1987/1–2)
  Novák, M., 1987: Metamorfované karbonátové horniny při severovýchodním okraji moldanubika. – Acta Musei Moraviae, Sci. Nat., 72, 1-2, 5-28 (with English summary)
  Metamorphosed carbonate rocks at the north-eastern margin of the Moldanubicum Metamorphosed carbonate rocks (marbles) were studied in the north-eastern margin of the Moldanubicum in the regions of the Strážek Moldanubicum, Svratka crystalline complex and Polička crystalline complex. On…
  Článek v PDF
 • Článek:
  První nález mořské želvy Glarichelys knorri (Gray), (Cheloniidae) v oligocénu menilitových vrstev na Moravě (Československo) (1992/1–2)
  Gregorová R., Mlynarski, M., 1993: Premiѐre découverte de Glarichelys knorri (Gray), tortue marine, (Cheloniidae) dans l'Oligocѐne des couches à ménilite en Moravie (Tchécoslovaquie). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 63-69 (with English summary)
  The first discovery of Glarichelys knorri (Gray), sea turtle (Cheloniidae) in the Oligocene of the Menilitic Beds in Moravia (Czechoslovakia) A representative of the sea turtle was first discovered in the Menilitic Beds in Moravia in the assemblage of fishes at the Litenčice site. It is…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín (1992/1–2)
  Matýsek, D., 1993: Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 29-39 (with English summary)
  Contact metamorphism combined with intrusion of teschenite association in Krmelín locality, northern Moravia, Czechoslovakia A contact zone of pyroxene-amphibole to amphibole-pyroxene teschenite is discussed in the paper. Contact and hydrotermally altered sediments are formed by the extremely…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku (1992/1–2)
  Novák, M., Rejl, L., 1993: Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 49-61 (with English summary)
  Relations of the muscovite pegmatites to the geophysical fields in the area of the Hrubý Jeseník Mts., Czechoslovakia Relations between occurrences of the muscovite pegmatites (beryl-columbite subtype) and geophysical fields in the area of the Hrubý Jeseník Mts. have been discussed. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova (1992/1–2)
  Fojt, B., Hladíková J., Losos, Z., Šrein, V., 1993: Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 77, 1-2 (1992), 3-27 (with English summary)
  A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia) Native silver, proustite, pyrargyrite, stephanite and kongsbergite accompanied by Ag-tennantite, jordanite, galena and light sphalerite occurs in veinlets penetrating the stratiform Fe-Zn-Pb ore body.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava (1995/1–2)
  Houzar, S., 1996: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 80, 1-2 (1995), 47-55 (with English summary)
  A new lepidolite pegmatite from Sedlatice near Želetava, western Moravia A new lepidolite pegmatite was found N of Sedlatice in western Moravia. The pegmatite of unknown shape and size is emplaced in sillimanite - biotite paragneiss with amphibolite. Based on mineral paragenesis, it corresponds…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy (1996/1–2)
  Brzák, M., 1997: Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 109-120 (with German summary)
  Selected problems of drainage pattern in the Jihlava river basin Paper deals with the geomorphology of the Jihlava drainage basin, mainly its upper part. The main SE direction of the river conforms with the regional slope of the marginal part of the Bohemian Massif which was deformed in connection…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby (1996/1–2)
  Hanžl, P., 1997: Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 63-72 (with English summary)
  Pre-Devonian metaconglomerate in mylonites of the northern part of the Desná dome (Hrubý Jesentk Mts.) A metaconglomerate was found in a metamorphosed complex of the pre-Devonian rocks of the north part of the Desná dome. Pebble composition, matrix and tectonic deformation of the metaconglomerate…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě (1996/1–2)
  Sejkora, J., Mazuch, J., Abert, F., Šrein, V., Novotná, M., 1997: Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 81, 1-2 (1996), 3-24 (with English summary)
  Supergene mineralization of the uranium deposit Slavkovice, western Moravia The supergene uranyl mineral assemblage from the mine dump of abandoned uranium deposit Slavkovice, western Moravia, Czech Republic is described in this paper. Billietite, wölsendorfite, metaautunite and uranophane…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paulkerrit a earlshannonit z Dolních Borů (1988/1–2)
  Staněk, J., 1988: Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 73, 1-2, 29-34 (with English summary)
  Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia) Assoctated with secondary Fe-Mn phosphates from pegmatite near Dolní Bory, two additional ones - paulkerrite and earlshannonite - were found. In the case of paulkerrite it is the second occurrence in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Foraminiferová zonace svrchního devonu a spodního karbonu na Moravě (Československo) (1990/1–2)
  Kalvoda, J., 1990: Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 75, 1-2, 71-93 (with Czech summary)
  Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia) 13 foraminiferal zones are defined in the Upper Devonian and Lower Carboniferous of Moravia. In each zone the data are given on the type locality, stratigraphical range, occurrence in Moravia,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kalcit-andraditový mikroklinit z Markvartic u Třebíče na západní Moravě (1990/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1990: Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, western Moravia. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 75, 1-2, 29-40 (with Czech summary)
  Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, western Moravia In the paper submitted, the basic geological, petrological and mineralogical data about calcite-andradite microclinites at Markvartice are presented. These rocks are a part of the Varied Group of the Moravian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika (1989/1–2)
  Novák, M., 1989: Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 74, 1-2, 7-51 (with English summary)
  Metamorphism of dolomitic rocks at the north-eastern margin of the Moldanubicum, western Moravia, Czechoslovakia Mineral relations in dolomitic rocks of the Strážek Moldanubicum and Svratka crystalline complex confirm their polymetamorphic origin. The oldest metamorphism M 1, characterized…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dolomitické mramory na styku moldanubika a moravika v oblasti mezi Jasenicí a Oslavany (1991/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 1991: Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 83-94 (with Czech summary)
  Dolomite marbles at contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany Dolomite marbles at the contact of the Moldanubicum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany were studied. The observed mineral assemblages, metamorphic zonality, chemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Regionální typizace skarnů Fe Českomoravské vrchoviny (1991/1–2)
  Němec, D., 1991: Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 51-82 (with Czech summary)
  Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina) The skarns of the Bohemian-Moravian Heights can be classified as iron skarns. They are pre-Variscan in age and have been regionally metamorphosed in a migmatization zone under abyssal conditions.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě (1991/1–2)
  Staněk, J., 1991: Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat., 76, 1-2, 19-49 (with English summary)
  The mineral parageneses of the Dolní Bory-Hatě pegmatite dykes, western Moravia, Czechoslovakia The Dolní Bory-Hatě pegmatite dykes are situated in the Moldanubian complex of the Bohemian Massif, 55 km northwest of Brno, 135 km southeast of Prague. They were being for feldspar minerals.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Korundový pegmatit z Pokojovic u Třebíče, Česká republika (1993/1–2)
  Trnka, M., Houzar, S., 1993: Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic. - Acta Mus. Moraviae., Sci. Nat., 78, 1-2, 3-12 (with Czech summary)
  Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic The Pokojovice corundum-bearing pegmatite is found in the varied group of Moravian Moldanubicum. It forms a discordant dike, up to 2 m thick, penetrating amphibolite with thin layers of calcite marble, and skarn-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitové pegmatity Západných Karpát: súčasný stav poznatkov (2019/2)
  Uher, P., 2019: Granitové pegmatity Západných Karpát: súčasný stav poznatkov. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 2, 139–167 (with English summary)
  Granitic pegmatites of the Western Carpathians: a review The West-Carpathian granitic pegmatites form dikes to lensoid bodies (<10 m thick) in parental, orogenrelated Variscan calc-alkaline granitic rocks (tonalites, granodiorites and granites) of S- and I-type affinity or in adjacent…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Prof. doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. (*14. 11. 1928 – †13. 10. 2019) a jeho vztah k Moravskému zemskému muzeu (2019/2)
  Houzar, S., Novák, M., 2019: Prof. doc. RNDr. Josef Staněk, CSc. (*14. 11. 1928 – †13. 10. 2019) a jeho vztah k Moravskému zemskému muzeu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 259–262
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fauna svrchní jury na Hádech u Brna, Česká republika (2019/2)
  Hykš, P., Kumpan, T., 2019: Fauna svrchní jury na Hádech u Brna, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 179–216 (with English summary)
  The Upper Jurassic fauna of the Hády Hill at Brno, Czech Republic New Upper Jurassic (Oxfordian) fossils from the Hády quarry in Brno (Czech Republic, Moravia) are reported herein. The studied material was acquired mainly from private collections of local fossil collectors and comprised…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny (2019/2)
  Hanáček, M., Holuša, J., 2019: Zaniklý odkryv kvarterních sedimentů u Bukové na severním okraji Žulovské pahorkatiny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 241–253 (with English summary)
  Vanished outcrop of Quaternary deposits near Buková village on northern margin of Žulová Hilly Land The article contains the description of the locality of the Elsterian glaciofluvial sediments (Buková sandpit), which no longer exists. Trough cross-stratified sand and overlying massive…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  K devadesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc., spolupracovníka Moravského zemského muzea (2019/2)
  Houzar, S., 2019: K devadesátým narozeninám prof. RNDr. Bohuslav Fojta, CSc., spolupracovníka Moravského zemského muzea. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 2, 255–258
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika (2019/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Buřivalová, L., 2019: Vývoj chemického složení turmalínu z peraluminické ortoruly z lokality Olešenka v severovýchodní části moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 2, 169–178 (with English summary)
  Evolution of chemical composition of tourmaline from the peraluminous orthogneisses from Olešenka, NE Moldanubian unit Medium-grained porphyroclastic, garnet-biotite to biotite-muscovite orthogneiss with tourmaline from Olešenka consist of quartz, K-feldspar (P up to 0.02 apfu
  Článek v PDF
 • Článek:
  Neogenní savci z okolí Mikulova (2019/2)
  Březina, J., 2019: Neogenní savci z okolí Mikulova. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 2, 217–239 (with English summary)
  Neogene mammals of the Mikulov area Neogene terrestrial vertebrates occur only rarely in the Moravian part of Central Paratethys, and usually derive from poorly known localities or localities that are currently lost. As such, their study can be very difficult. Interestingly, new finds are…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. (1998/1–2)
  Houzar, S., 1998: Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 177-179.
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně) (1998/1–2)
  Havíř, J., 1998: Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 173-175 (with English summary)
  Compressional brittle deformation in the Karpatian sediments near Nítkovice (central part of the Carpothian foredeep) The fan of reverse (or may he strike-slip) micro-faults was found in the Karpatian psammites at site between Nítkovice and Litenčice (southern slopes of the Litenčice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hadí fauna z Děvínské Nové Vsi (Slovenská republika) ve vztahu k evoluci evropských hadích společenstev středního miocénu (1998/1–2)
  Ivanov, M., 1998: Hadí fauna z Děvínské Nové Vsi (Slovenská republika) ve vztahu k evoluci evropských hadích společenstev středního miocénu. - Acta Mus. Moraviae, Sci Geol., 83, 1-2, 159-172 (with English summary)
  The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene The reptile assemblage of Děvínska Nová Ves (Astaracian - MN 6) is diversified, including Colubridae, Elapidae and Viperidae. Recently, the following…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny (1998/1–2)
  Zelinková, M., 1998: Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 147-157 (with English summary)
  Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between results of palaeoecological analysis of this material from the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu) (1998/1–2)
  Seitl, L., 1998: Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 123-145 (with German summary)
  Palaeontological excavations in the Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) The Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) have been known since the 17th century owing to an extraordinary quantity of fossil bones. Palaeontological excavations were started there in the 1850s…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny (1998/1–2)
  Vít, J., 1997: Terciérní údolí v okolí Šebrova a Svaté Kateřiny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 109-113 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Periodicita geotektonických etap a vznik uhlí (1998/1–2)
  Květ, R., 1998: The periodicity of geotectonic stages and coal generation. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 115-121 (with Czech summary)
  The periodicity of geotectonic stages and coal generation The study of the process of coal sequence generation and coalified organic matter accumulation in sediments in relation to large time cycles is described. Derivation of cycles from geotectonic stages (of some 220 million years) is…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní (1998/1–2)
  Štelcl, J., Zimák, J., 1998: Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 97–108 (with English summary)
  Petrographical and geochemical study of sedimentary rocks in the Javoříčko caves (Czech Republic) The article presents results of sedimentary petrographical and geochemical research of Devonian limestones and Quartemary cave soils in a part of the Javoříčko Caves which seems to be very…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Strukturní profil jižní částí svratecké klenby moravika (1998/1–2)
  Hanžl, P., Gilíková, H., 1998: Strukturní profil jižní částí svratecké klenby moravika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 85–95 (with English summary)
  Structural profile through the southern part of the Svratka Dome (Moravicum) The S part of the Svratka Dome with the prevailing Bíteš gneiss was documented along the pipeline excavation. Muscovite to muscovite-biotite orthogneisses with feldspar porphyroclasts are the prevailing rocks.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vztah radioactivity a minerálního složení horniny na příkladu alkalicko živcového syenitu od Naloučan z gföhlské jednotky moldanubika (1998/1–2)
  Leichmann, J., Štelcl, J., Zachovalová, K., 1998: Vztah radioactivity a minerálního složení horniny na příkladu alkalicko živcového syenitu od Naloučan z gföhlské jednotky moldanubika. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 73-84 (with Czech summary)
  The correlation between radioactivity and mineral composition: an example from alkali feldspar syenites; Gföhl unit, Moldanubian zone The leucocratic facies of the amphibol-bearing alkali feldspar syenites from Naloučany displays an extraordinary high content of radioactive elements - Th…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny (1998/1–2)
  Němec, D., 1998: Vysoce mafické amfibolity moldanubika Českomoravské vrchoviny. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 83, 1-2, 59-71 (with Czech summary)
  Highly mafie amphibolites in the Moldanaubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina) In the Chýnov zone which encompasses the area E of the town of Tábor and belongs to the Moldanubian Varied series, highly mafie amphibolites occur that are almost monomineral.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavín z Moravských Bránic (1998/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1998: Vltavín z Moravských Bránic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 53–57 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru (1998/1–2)
  Malý, K., Vávra, V., 1998: Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 49–53 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava (1998/1–2)
  Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 83, 1–2, 3–48 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and history of the classical lepidolite pegmatite occurrence in Rožná near Bystrice nad Pernštejnem, western Moravia; an overview The Rožná pegmatite, a classical Moravian locality studied from the 18th century, is located in the north - easternmost part of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studium nálezů koní z lokality Grubgraben (2002/1–2)
  Musil, R., 2002: Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgaben. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 165-219 (with English summary)
  Palaeolithic station Grubgraben, end of the Last Glacial, horses, morphological and metrical analysis The Grubgraben (Austria) represents the most important locality with four palaeolithic layers in superposition, in time between the Upper Gravettian and Magdalenian, This paper deals only…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec (2002/1–2)
  Houzar, S., 2002: Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 221-222
  Článek v PDF
 • Krátká zpráva:
  Rekonstrukce Sloupsko-šošůvských jeskyní (2002/1–2)
  Janíček, M., 2002: Rekonstrukce Sloupsko-šošůvských jeskyní. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 225-228
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (2002/1–2)
  Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T., 2002: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 229–243 (with English summary)
  Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic) Fluvial and infiltration cave sediments intercalated or capped by flowstone sediments were studied. The age of deposition was determined by comparison of remanent paleomagnetic record measured both…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu (2002/1–2)
  Zeman, J., 2001: Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu. - Acta Mus. Moraviae, Sci, Geol., 87, 1-2, 245-263 (with English summary)
  Geochemistry of Sošůvka cave sediments in Moravian Karst Cave sediment geochemistry is still quite omitted discipline in the cave sediment research. The study of 25 samples from Šošůvka cave in Moravian Karst performed within the frame of retrieval archeological-paleontological research…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní (2002/1–2)
  Vít, J., Otava, J., 2002: Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 265–274 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna (2002/1–2)
  Doláková, N., 2002: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 275-288 (with English summary)
  Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravskérn krasu (2002/1–2)
  Valoch, K., 2002: Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravskérn krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 289-291 (with English summary)
  Rescue excavation in the Šošůvka Caves near Sloup in the Moravian Karst A comprehensive excavation of the Pleistocene sediments, including petrological and geochemical studies, dating, palynological and osteological materials, was carried out on the occasion of extensive technical adaptations…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu Boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit (2002/1–2)
  Ivanov, M., 2002: Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu Boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 153-163 (with English summary)
  A brief outline of the history of palaeontological investigations in the Permo-Carboniferous of the Boskovice Forrouw (Moravia) and perspectives of the protection of existing localities A brief outline of palaeontological investigations is given is this contribution. Several localities of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit (2002/1–2)
  Buriánek, D., Novák, M., 2002: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 145–152 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite The pebbles of orbicular tourmaline-bearing granites (OTG) were found at several localities in the Luleč conglomerates, Drahany Hights.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory (2002/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 2002: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 137–144 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: II. Calcite marbles The clasts of three distinct types of calcite marbles were distinguished in the Luleč conglomerates, Drahany Uplands: graphite-bearing, (i) silicate-poor…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální žilné mineralizace v Moravskérn krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek (2002/1–2)
  Slobodník, M., 2002: Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 87, 1-2, 113-136 (with English summary)
  Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view The study represents a first attempt to understand a migration of paleofluid systems in Devonian and Carboniferous rocks of the studied area. One of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu (2002/1–2)
  Kvítková, L., Buriánek, D., 2002: Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 103–111 (with English summary)
  Chemical composition of garnets from loess deposits in the Dyje-Svratka Ravine There were three loess deposits localities studied at the western margin of the Dyje-Svratka Ravine and in the Mikulov Upland Areas. The Modřice, Horní Dunajovice and Dolní Věstonice localities are concerned…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava (2002/1–2)
  Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P., 2002: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 87–101 (with English summary)
  Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Rešice, Western Moravia, Czech Republic Allanite-(Ce) occurs in pyroxene (± garnet; plagioclase) skarn and in pegmatite dykes cutting regionally metamorphosed iron skarn body near Rešice. The results of microscopic study…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) (2002/1–2)
  Malý, K., Dobeš, P., 2002: Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 74–85 (with English summary)
  Mineralogy of polymetallic ore occurrences near Maršov and Javůrek villages (Svratka Dome, Moravicum) The ore occurrences near the Maršov and Javůrek villages (central part of the Svratka Dome) are described. The veins contain galena, sphalerite (with about 0.2 wt. % Fe), chalcopyrite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) (2002/1–2)
  Fojt, B., Mixa, P., 2002: Kamenná hora u Ferdinandova – primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 61–73 (with English summary)
  Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic) Metamorphogenic Au-sulphidic mineralization ranges in quartz veins and secretions was find out at the locality Kamenná hora Mt. NE of Horní Město…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie a ložiskových poměrů štěpánovského rudního revíru na západní Moravě (2002/1–2)
  Houzar, S., Malý, K., 2002: Přehled mineralogie a ložiskových poměrů štěpánovského rudního revíru na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 87, 1–2, 5–59 (with English summary)
  Mineralogy, ore deposit situation and history of the Štěpánov ore district in the Western Moravia The Štěpánov ore district produced Ag, Pb and Cu ore since half of 13th century, Two types of silver-bearing polymetallic mineralization in the surroundings of Štěpánov nad Svratkou…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSs. (2005/1–2)
  Losos, Z., 2005: K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc. - Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1-2, 261-267
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. – sedmdesátníkem (2005/1–2)
  Malý, L., 2005: Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem. - Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1-2, 247-260
  Článek v PDF
 • Článek:
  Klima v posledním glaciálu (2005/1–2)
  Musil, R., 2005: Klima v posledním glaciálu. - Acta Musei Moraviae, Sei. Geol., 90, 1-2, 223-246 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu (2005/1–2)
  Slezák, L., 2005: Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu. – Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 217-222 (with English summary)
  Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst The worldwide famous archaeological site of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst is still insufficiently explored from the point of view of palaeohydrography and spelaeology.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj jeskynních systému v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně (2005/1–2)
  Kalenda, P., Kučera, J., Mravec, P., 2005: Vývoj jeskynních systému v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 191–216 (with English summary)
  The development of cave systems in the northern part of Moravian karst with implementation of new knowledge from Holštejnská jeskyně cave We found that subsurface rivers in the Moravian karst (and therefore cave levels) have the same gradients as surface rivers with the same drainage areas.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj říční sítě v Moravskérn krasu (2005/1–2)
  Kalenda, P., Kučera, J., Mravec, P., 2005: Vývoj říční sítě v Moravskérn krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 171–189 (with English summary)
  Development of the River Net in the Moravian Karst The levels of the paleo-valley bottoms were recognised on the basis of cross-sections of valleys in the whole Moravian Karst and adjacent areas. The six main valley bottoms were correlated from the area near Brno up to the drainage area above…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Spraše na území Národního parku Podyjí (2005/1–2)
  Šušolová, J., 2005: Spraše na území Národního parku Podyjí. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 155-169 (with English summary)
  The Loess of the National Park Podyjí (Moravia, Czech Republic) During the years 2002, 2003 and 2004, the reambulance of the geological map of the National park Podyjí was made. It focused on the specification of the extent of loess in the given area. The boundaries of loess accumulations…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů (2005/1–2)
  Lysá, L., Buriánek, D., Uher, P., 2005: Provenience würmskych pozdněpleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 147–154 (with English summary)
  Provenance of würm, late Pleistocene loess and loess-like sediments from Moravia and Silesia, Czech Republic: use of heavy mineral assemblage Loess and loess-like sediments of the Last glacial in Moravia and Silesia were divided into five main accumulation areas based on the non-opaque heavy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam (2005/1–2)
  Novák, M., 2005: Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. - Acta Mus. Moraviae. Sci. Geol., 90, 1-2, 3-74 (with English summary)
  Granitic pegmatites of the Bohemian Massif (Czech Republic); mineralogical, geochemical and regional classification and geological significance Granitic pegmatites of the Bohemian Massif, Czech Republic were classified based on their geological position, chemical composition and mineralogy.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě (2003/1–2)
  Ivanov, M., 2003: Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 88, 1-2, 3-112 (with English summary)
  History of palaeontological investigations in permo-carboniferous deposits of the Boskovice Graben (Moravia) Permo-Carboniferous deposits of the Boskovice Graben are systematically investigated since the middle of the 19th century; however, the oldest mentions of sedimentary occupation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vývoj severní části Moravského krasu v období kenozoika: jeskynní sedimenty a krasová morfologie (2001/1–2)
  Kadlec, J., Hercman, H., Beneš, V., Šroubek, P., Diehl, J. F., Granger, D., 2001: Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 111-160 (with Czech summary)
  Cenozoic history of the Moravian Karst Karst (northern segment): cave sediments and karst morphology Cave systems of the Moravian Karst were formed by subsurface streams in dependence on the morphology of karst valleys representing a local base level before the Lower Badenian marine transgression.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů (2001/1–2)
  Fojt, B., Hladíková, J., Kalenda, F., 2001: Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 3–58 (with English summary)
  Zlaté Hory in the Silesia - the largest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 2: C. Geology D. Minerology E. Geochemistry of stable isotopes C. The Zlaté Hory ore district is a part of the metamorphosed Devonian volcano-sedimentary complex which is situated on the southern…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby B. Přehled literárních poznatků (2000/1–2)
  Fojt, B., Večeřa, J., 2000: Zlaté Hory ve Slezsku – největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1.: A. Historie těžby B. Přehled literárních poznatků. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 3–45 (with English summary)
  Zlaté Hory in Silesia - the biggest are district in the Jeseniky Mts., Czech Republic. Part 1.: A. History of mining B. Review of published works The mining history of the Zlaté Hory ore district probably begining to the period of "Laten" when the outcroping deposits was exploited from…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nodule vápenatosilikátovych hornin v poličském krystaliniku a jejich litologicky význam (2005/1–2)
  Buriánek, D., 2005: Nodule vápenatosilikátovych hornin v poličském krystaliniku a jejich litologicky význam. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 121-146 (with English summary)
  The nodules of calc-silicate rocks from Polička crystalline unit and their lithologic significance The nodules of calc-silicate rocks from several localities in the Polička crystalline complex were studied using various mineralogical and petrological methods. Nodules are enclosed in the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (brněnský masiv) (2005/1–2)
  Dolníček, Z., 2005: Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (brněnský masiv). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 90, 1-2, 109-120 (with English summary)
  Mineralogy and formation conditions of the hydrothermal calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov (Brno massif) Calcite-barite-chlorite mineralization from Adamov hosted by Neoproterozoic granodiorites of the Brno massif has been studied using EDX microanalyses, fluid inclusion microthermometry…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách (2005/1–2)
  Fojt, B., Škoda, , R., 2005: Bi₄Se₃ a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 99–107 (with English summary)
  Bi4Se3 and ikunolite-laitakarite from the uranium deposit Zálesí near Javorník in Rychlebské hory Mts. Bi-Se-S minerals were found in the uranium vein-type deposit in the vicinity of Zálesí near Javorník in Czech Silesia, Bohemian Massif. Lathy and needle-like…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika (2005/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., Pertoldová, J., 2005: Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 89–98 (with English summary)
  Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks Cr-rich spinel is a common minor to accessory mineral in the Moldanubian spinel and garnet peridotites. Recently, Cr-rich spinels were found in the ultramafic tremolite rock near Nová Pec. Cr-rich minerals of spinel group (MSG - minerals…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava (2005/1–2)
  Doležalová, H., Houzar, S., Škoda, R., 2005: Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 90, 1–2, 75–88 (with English summary)
  Barium phlogopite and kinoshitalite-bearing mineral assemblage of forsterite marbles from Rožná uranium deposit, Moldanubicum, western Moravia Ore-bearing dolomite marbles with rare Ba-micas (kinoshitalite, Ba-phlogopite) were studied in uranium deposit Rožná. Mineral assemblage, chemical…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  RNDr. Lubomír Malý – životní jubileum (2003/1–2)
  Plchová, J., 2003: RNDr. Lubomír Malý – životní jubileum. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 88, 1-2, 207-212
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) (2003/1–2)
  Gregorová, R., Požár, M., 2003: Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 191–206 (with English summary)
  Fish fauna of the Menilitic Formation (Middle Oligocene) from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm) The following taxons were identified from the new locality Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm, East Moravia, Flysch Belt, Menilitic Formation): Cetorhinus parvus
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka (2003/1–2)
  Nehyba, S., 2003: Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 88, 1-2, 177-190 (with English summary)
  Contribution to the study of Neogene deposits in the surroundings of Kralice nad Oslavou and Březník The relics of Neogene deposits were studied in the surroundings of villages Lhotice, Kralice nad Oslavou and Březník in SW Moravia. These terrestrial (alluvial, fluvial, lacustrine) deposits…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem (2003/1–2)
  Čopjaková, R., Novák, M., 2003: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 167–175 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: IV. Garnet mica-schist with tourmaline The pebbles of garnet mica-schist with tourmaline from Račice and Luleč Conglomerates, Drahany Upland were studied using mineralogical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (2003/1–2)
  Dolníček, Z., Malý, K., 2003: Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 149–166 (with English summary)
  Mineralogy and genesis of the epithermal veins from the quarry in Dolní Loučky near Tišnov Epithermal veins in the quarry Dolní Loučky near Tišnov (about 20 km NW from Brno) hosted by Proterozoic metagranitoids were studied using various mineralogical techniques, including fluid inclusion…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku (2003/1–2)
  Hrazdil, V., Malý, K., Dobeš, P., Houzar, S., 2003: Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 139–148 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic (2003/1–2)
  Novotný, P., Zimák, J., 2003: Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách „Mísečky“ a „Černý důl“ u Vernířovic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 123–138 (with English summary)
  Alpine-type fissure mineralization at the localities "Misečky" and "Černý důl" near Vernířovice (Moravia, Czech Republic) The mineralogy of Alpine type veins and wall-rocks at two localities near Vernířovice (NE part of the Bohemian Massif) is described. New data on the mineral assemblage,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník (2003/1–2)
  Novák, M., Nepejchal, M., Škoda, R., Urbánek, B., 2003: Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 88, 1–2, 113–122 (with English summary)
  Beryl-columbite pegmatite from Branná, Hrubý Jesenik Mnts., Northern Moravia Granitic pegmatite from Branná represents typical beryl-columbite pegmatite of the Hrubý Jeseník Mts. pegmatite field. Its internal structure, textural-paragenetic units and description of minerals are given. Columbite-tantalite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam (2001/1–2)
  Czudek, T., 2001: Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 183-189 (with English summary)
  Pleistocene cryogene processes on the summit of the Stránská skála Hill in Brno and their palaeoclimatic significance Many archaeological investigations on the summit of the NW part of the Stránská skála Hill have been done in last years. Below the youngest Vistulian loess Pleniglacial…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině (2001/1–2)
  Brzák, M., 2001: Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině. - Acta Mus. Moravie, Sci. Geol., 86, 1-2, 175-181 (with English summary)
  Contribution to the genesis of the dry valley between Doubravnik and Borač (Svratecká hornatina Mts.) In the past, the dry val1ey with remnants of Lower Badenian marine deposits was considered on the one hand as the pre-badenian Svratka valley, on the other hand as the post-badenian graben.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masív (2001/1–2)
  Bábek, O., 2001: Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masív. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 161-173 (with English summary)
  Conodont biostratigraphy of Jesenec Limestone in the Konice-Mladeč belt, Moravia, Bohemian massif This paper summarizes the occurrence of standard conodont Zones in carbonates of the Drahany (Basinal) facies realm (Jesenec Limestone) in the northern part of the Drahany Upland. Twelve conodont…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem (2001/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 2001: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: I. Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 103–109 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: I. Graphitic quartzite with vanadium-bearing muscovite The pebble of graphitic quartzite with vanadiurn-bearing muscovite from locality Podivice, Luleč conglomerates, Drahany…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cummingtonitové amfiboly a jejich postavení v západomoravském moldanubiku (2001/1–2)
  Němec, D., 2001: Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 93-102 (with Czech summary)
  Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone Cummingtonite amphibolite was identified in the West Moravian Moldanubian Zone within the Kotlasy amphibolite complex as a rare rock type. Cummingtonite crystallised there instead of hornblende due to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava (2001/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 2001: Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 86, 1–2, 85–92 (with English summary)
  Segnitite from Štěpánov nad Svratkou, western Moravia Rare Pb-Fe arsenate segnitite was found among supergene minerals from Ag-Pb-Zn deposit Havírna near Štěpánov nad Svratkou, western Moravia. The X-ray powder diffraction pattern, unit cell parameters and chemical composition are…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava (2001/1–2)
  Hrazdil, V., 2001: Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 86, 1-2, 75-84 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova (2001/1–2)
  Dolníček, Z., 2001: Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 86, 1-2, 59-73 (with English summary)
  Mineralogy of the barite veins from Květnice Hill near Tišnov Results of the mineralogical research of hydrothermal vein barite mineralization from Květnice Hill near Tišnov (about 20 km NW from Brno) are given in this paper. New data on the mineral assemblage, mineral description, mineral…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Tvorba a význam geologických sbírkových fondů (2000/1–2)
  Musil, R., 2000: Collections of geological sciences and their importance. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 85, 191-193 (with Czech summary)
  Collections of geological sciences and their importance Collection forming activity of any type is intrinsic to people. Collections have thus arisen at any time, differing only by their purpose. In the contribution types of collections of geological sciences are mentioned that have originated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína (2000/1–2)
  Roblíčková, M., 2000: Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 163-189 (with English summary)
  Animal osteological material from the settlement Velim near Kolín An animal osteological material from the feature No. 27 of the Bronze Age settlement in Velim near Kolín was elaborated. Six forms of domestic mammals and five species of hunting mammals were distinguished. The minimal number…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Analyse morphologique et ostéologique de l’espѐce Oligocѐne de Vinciguerria obscura Danilehenko, 1946 (Teleostei, famille de Photiehthyidae) de l’Oligocѐne des Carpathes (République tchѐque) (2000/1–2)
  Gregorová, R., 2000: Analyse morphologique et ostéologique de l'espѐce Oligocѐne de Vinciguerria obscura Danilehenko, 1946 (Teleostei, famille de Photiehthyidae) de l'Oligocѐne des Carpathes (République tchѐque). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 151-161 (with Czech summary)
  Morphological and osteological analysis of the Oligocene species Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei family Photichthyidaeí from the Oligocene ofthe Carpathians (Czech Republic) Osteology and morphology of the Oligocene species Vinciguerria obscura Danilehenko, 1946…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí) (2000/1–2)
  Brzák, M., 2000: Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí). - Acta Mus. Moravie, Sci. Geol., 85, 1-2, 135-150 (with German summary)
  Block streams and rock forms in the Dyje valley (Podyjí NP) Paper deals with block streams, block fields, including rock fall accumulations, and adjacent rock forms situated on the steep slopes of the canyon-like Dyje valley in the Dyje Massif. The detailed morphographic and morphostructural…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum (2000/1–2)
  Hanžl, P., Buriánková, K., Mixa, P., 2000: Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu Do-7, oskavská kra, silezikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 125–134 (with English summary)
  Mylonitisation and chemical composition of metagranites, the borehole Do-7, Oskava block, Silesicum Mylonitisation and changes in chemical composition of metagranites were studied in the bore hole D0-7 situated in the Oskava block (southern Silesicum). Relatively undeformed domains are prevailing,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu (2000/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Němečková, M., 2000: Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 105–123 (with English summary)
  Distribution of tremolite marbles in the Bohemian massif Tremolite marbles with abundant, large porphyroblasts of dark to light gray tremolite represent a specific lithotype of marbles in some crystalline complexes of the Bohemian Massif. They are typically located in the geological units…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů – znojemská podoblast (2000/1–2)
  Šmerda, J., 1999: Příspěvek k poznání chemického složení moravskýeh vltavínů - znojemská podoblast. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 97-103 (with German summary)
  The contribution to knowledges about chemical composition of Moravian moldavites - Znojmo area Chemical composition of moldavites (10 analysis) were studied at localities Kuchařovice and Suchohrdly near Znojmo in Moravia (Czech Republic). Results of search show some differences between composition…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník (2000/1–2)
  Fojt, B., Nepejchal, M., Vávra,V., 2000: Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 91–95 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika) (2000/1–2)
  Malý. K., 2000: Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 85, 1-2, 81-89 (with English summary)
  Mineralogy of ore occurrence near Jasenice (Moravicum, Svratka Dome) Ore occurrence near Jasenice (SW part of Svratka Dome, Moravicum) is described. The most common minerals of this locality are: sphalerite (with about 1 wt.% Fe, less then 0.5 wt.% Cd), galena (average 404 ppm Ag, 296 ppm…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika) (2000/1–2)
  Mücke, A., Losos, Z., 2000: Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 85, 1–2, 47–80 (with English summary)
  Polymetamorphic overprinted and silicified banded magnetite ores from the Desná gneisses (Silesicum, Czech Republic) Magnetite ores of the Desná Group in Silesicum represent metamorphosed and silicified banded iron ores, primarily of magmatic origin, similar to the "Itakpe" ore type in…
  Článek v PDF
 • Krátká zpráva:
  Mezinárodní symposium Tourmaline 1997 (1997/1–2)
  Staněk, J., 1997: Mezinárodní symposium Tourmaline 1997. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 137-139
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ostéologie et anatomie de l’espece oligocѐne de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae) (1997/1–2)
  Gregorová, R., 1997: Ostéologie et anatomie de l'espece oligocѐne de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 123-136 (with English summary)
  Osteology and anatomy of the Oligocene species Scopeloides glarisianus (Ag.) (Teleostei, family Gonostomatidae) Osteology and anatomy of the Oligocene species Scopeloides glarisianus (Ag.) was made more precise and completed. The comparative anatomy of this fossil species and of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě (1997/1–2)
  Houzar, S., Šrein, V., 1997: Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 73–78 (with English summary)
  Almandine quartzite from Chotěbudice near Jemnice, western Moravia Almandine-rich quartzite with accessory gahnite was found SW of Chotěbudice near Jemnice in Western Moravia. A description of the mineral assemblage as well as a brief comparison with other quartzites in Western Moravia…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kostra dinotheria od České Třebové (1997/1–2)
  Musil, R., 1997: A dinotherium skeleton from Česká Třebová. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 105-122 (with Czech summary)
  A dinotherium skeleton from Česká Třebová The article deals with the history of the determination of the genus Deinotherium in the last century and then the find circumstances of skeletons in the Česká Třebová region (West Bohemia, Czech Republic).The old find of the juvenile…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava (1997/1–2)
  Otava, J., 1997: Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 82, 1-2, 93-103 (with English summary)
  Geology of Paleozoic of the Litovelské Pomoraví Protected Area, Central Moravia The area of interest represents isolated outcrops situated between the Jeseníky and Drahany part of the Paleozoic Moravian-Silesian basin. Petrological and mineralogical study of graywackes, namely of translucent…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vysoce hlinité amfibolity Českomoravské vrchoviny (1997/1–2)
  Němec, D., 1997: High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 63-72 (with Czech summary)
  High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights In the Bohemian-Moravian Heights high-Al amphibolites having 21-22 wt % Alp, were observed in four amphibolite complexes (at Kozlov, Račice and Rožná in the Strážek subdivision of the Moldanubian Complex, and at Kasany in the southernmost…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně (1997/1–2)
  Nehyba, S., 1997: Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně. - Acta Mus. Moraviae, Sci Geol., 82, 1-2, 79-92 (with English summary)
  Results of sedimentological study of the Lower Miocene, chert containing gravels in the Southwestern part of the Carpathian Foredeep Presence of chert pebbles is a typical feature of the Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) coarse grained sediments in the SW part of the Carpathian Foredeep.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně (1997/1–2)
  Nehyba, S., Leichmann, J., 1997: Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 51–61 (with English summary)
  Heavy mineral studies of Lower Miocene sediments in the southwestern part of the Carpathian Foredeep Statistical analysis of heavy mineral data of Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) sediments from the southwestern part of the Carpathian Foredeep lead to the discrimination of the main…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše (1997/1–2)
  Malý, K., 1997: Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 45-49 (with English summary)
  Supergene minerals of ore occurrence from Javůrek near Velká Bíteš The paper presents characterization of the supergene minerals of ore occurrence from Javůrek village near Velká Bíteš (Svratka dome). The minerals were studied using optical methods, infrared absorption spectroscopy…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova (1997/1–2)
  Dolníček, Z., Buriánek, D., 1997: Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 33–43 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization in the quarry Dřínová near Tišnov (Czech Republic) In the quarry Dřínová were found two mineralization phases: older calcite-barite-fluorite, and younger aragonite one. Authors describe minerals, their evolution forms, the chemical composition and isotopic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku (1997/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Šrein, V., 1997: Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 82, 1–2, 21–32 (with English summary)
  Mineral assemblages involving vesuvianite from carbonate and calc-silicate rocks in Moravia and Silesia Mineral assemblages and chemical composition of vesuvianite were studied at localities in Moravia and Silesia, Czech Republic. Five distinct rock types were distinguished: (i) reaction…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě (1997/1–2)
  Staněk, J., 1997: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 82, 1-2, 3-19 (with English summary)
  Mineral assemblages of significant pegmatite dikes from the Hatě area near Dolní Bory Western Moravia Significant pegmatite dikes from Dolní Bory - Dikes No. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and Oldřich were selected and localized within the Hatě area. Their mineral assemblages were specified in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy (1999/1–2)
  Musil, R., 1999: Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 161-186 (with English summary)
  The environment in the Last Glacial on the territory of Moravia The environment of the territory of the South Moravia (Czech Republic) was not all the Last Glacial round an inhospitable arctic desert with the permafrost 200-300 m, corresponding roughly to the present taiga or tundra. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová svědectví o evoluci užovky obojkové (Natrix natrix) během kvartéru (1999/1–2)
  Ivanov, M., 1999: Quaternary evolution of the Grass-snake (Natrix natrix): new evidence. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 153-160 (with Czech summary)
  Quaternary evolution of the Grass-snake (Natrix natrix): new evidence Evolutionary changes of the two cranial elements of the posterior brain-case are observed (basisphenod and prootic) in the living species Natrix natrix since the Lower Pleistocene. It seems to be apparent that…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi (1999/1–2)
  Máčka, Z., 1999: Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 143-152 (with English summary)
  Karst phenomena of the stripe of Devonian limestone between Veveří castle and Malhostovice village The investigation of the karst phenomena of the small outcrop of Devonian limestone at the eastern flank of Boskovice furrow was undertaken, and is the object of this report. The field mapping…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně (1999/1–2)
  Roštínský, P., Karásek, J., 1999: Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 121–142 (with English summary)
  Morphostructural analysis of Červený kopec (Hill) in Brno The elevation of Červený kopec (Hill) in the city of Brno with its partial landforms represents an altogether rare landscape scenery, whose position nearby the city center deserve at least a detailer documentary interpretation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma (1999/1–2)
  Suchý, V., Zeman, A., 1999: Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 97–119 (with English summary)
  Hydrothermal origin for the coves of the Bohemian Karst, Czech Republic: a new paradigm The caves developed in Lower Paleozoic carbonate rocks of the Bohemian Karst are interpreted as a result of a hydrothermal dissolution. The main evidence includes 1) a close spatial link of the caves to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Devonské a spodnokarbonské vápence v nejjižnější části Moravského krasu (1999/1–2)
  Synek, J., 1999: Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 89-96 (with Czech summary)
  Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst Two limestone outcrops in the southernmost part of Maravian Karst area in the surroundings of Bedřichovice have been studied from the viewpoint of biostratigraphy, sedimentology, structural geology…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu (1999/1–2)
  Zachovalová, K., Leichmann, J., Štelcl, J., 1999: Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 71–88 (with English summary)
  Petrology, Geochemistry and Radioactivity of Durbachites from Třebíč Massif Along the Třebíč Fault Coarse grained, fine grained durbachites, alterated durbachites and mafic xenoliths were distinguished in the w.-e. profile across the Třebíč batholith. The most remarkable geochemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátern a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika) (1999/1–2)
  Malý, K., 1999: Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátern a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika). - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 84, 1-2, 61-70 (with English summary)
  Mineralogy of ore occurrences near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov villages (Svratka dome) The paper presents the characteristics of two ore occurrences Pb-Zn( -Sb) type in the Svratka dome: near Rozseč nad Kunštátem and Štěchov-Lačnov. A history of mining in localities,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna (1999/1–2)
  Sejkora, J., Houzar, S., Šrein, V., 1999: Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 49–59 (with English summary)
  Cl-rich hydroxylellestadite from Zastávka near Brno At burning mine dumps of abandoned mines at Zastávka near Brno (southern Moravia), Czech Republic, was found mineral from the ellestadite group - Cl-rich hydroxylellestadite. It forms rare pale blue transparent acicular crystals, up to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava (1999/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., Vávra, V., 1999: Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 45–48 (with English summary)
  Hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, western Moravia New occurrence of hurlbutite from beryl-columbite pegmatite at Kostelní Vydří near Telč, central Moldanubian pluton is described. Mineral assemblage, optical properties, unit-cell dimensions and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava (1999/1–2)
  Novák, M., Staněk, J., 1999: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 84, 1–2, 3–44 (with English summary)
  Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda near Velké Meziřící, western Moravia Lepidolite pegmatite from Dobrá Voda is located in the southeastern part of the Strážek Moldanubicum, close to the contact with the Třebíč Durbachite Massif. Pegmatite forms a symmetrically zoned, steeply…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom (2004/1–2)
  Ivanov, M., Musil, R., 2004: Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 223–236 (with English summary)
  Preliminary results of investigation of Neogene vertebrates from the Mokrá-Quarry site The westernmost part of the Mokrá-Quarry is typical with occurrences of carstic phenomena including fossiliferous sediments within carstic fissures. Two fossiliferous carstic fissures (1/2001; 2/2003)…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paleontologie lokality Obora (2004/1–2)
  Dostál, O., 2004: Paleontologie lokality Obora. - Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 89, 1-2, 189-221 (with English summary)
  Paleontology of the Obora locality Permian sediments of the Zboněk-Svitávka horizon are exposed at the locality Obora. Plants are common and more than about two thirds of species were determined for the first time at the locality. Invertebrates are represented by two subphyla (Crustacea…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska (2004/1–2)
  Gnojek, I. 2004: Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska. – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 89, 1-2, 173-188 (with extended English summary)
  Geological Interpretation of the Geomagnetic Anomalies of the NE Moravia and the Czech Part of Silesia A semi-detailed ground magnetic survey carried out by portable proton magnetometers during 1999-2002 supplied a new comprehensive pattern of the geomagnetic field in the NE part of the Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: V. durbachity (2004/1–2)
  Zachovalová, K., Leichmann, J., 2004: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: V. durbachity. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 161–171 (with English summary)
  Contribution to the Knowledge of Provenance of Pebbles from the upper Visean Conglomerates in the Drahany Uplands: V. Durbachites The paper discusses an origin of the pebbles of durbachites found in the visean Luleč conglomerates in the Drahany Upland. Some rocks exhibit textural and geochemieal…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemismus detritických granátů a turmalínů – příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně (2004/1–2)
  Nehyba, S., Buriánek, D., 2004: Chemismus detritických granátů a turmalínů – příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 149–159 (with English summary)
  Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies oj fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep The study of chemistry of heavy minerals can be an effective tool for provenance analyses of clastic deposits. The chemistry of garnet and tourmaline from Neogene…
  Článek v PDF
 • Článek:
  REE-obsahující mramor z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava (2004/1–2)
  Houzar, S., Leichrnann, J., Kapinus, A., Vávra, V., 2004: REE-obsahující mramor z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 139–148 (with English summary)
  REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia REE-bearing calcite marble forms a layer in biotite phyllites near H. Dunajovice in the Lukov Unit of Moravicum. Chemical compositions of the iron- and phyllosilicate-rich marbles and description of rare…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (2004/1–2)
  Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J., 2004: Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 121–138 (with English summary)
  Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) Ten secondary minerals as: anglesite, carbonate-hydroxylapatite, hemimorphite, kasolite, langite, mottramite, parsonsite, pyromorphite, uranophane-beta and vanadinite were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku (2004/1–2)
  Kučera, J., Slobodník, M., Sulovský, P, 2004: Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 103–119 (with English summary)
  The chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník A chemical composition of sphalerites from polymetallic veins occurred in the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník have…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná (2004/1–2)
  Doležalová, H., Losos, Z., 2004: Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 91–102 (with English summary)
  Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná Sphalerites from an uranium mine near Rožná in the Czech Republic are identified and studied with respect to their origin. Three genetic types were recognized: stratidependent disseminated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) (2004/1–2)
  Malý, K., 2004: Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika). - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 89, 1-2, 81-89 (with English summary)
  Mineralogy of polymetallic ore occurrence near Heroltice (Svratka Dome, Moravicum) Pb-Zn mineralization Heroltice near Tišnov is described. The vein and metasomatic types of mineralization is composed by galena, sphalerite, quartz, calcite and dolomite-ankerite; chaleopyrite, tetrahedrite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Cordierit – sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu (2004/1–2)
  Žáček, V., 2004: Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 89, 1-2, 67-79 (with English summary)
  Cordierite - sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic Migmatites related to the periplutonie HT/LP-MP metamorphism ofthe Žulová pluton (eastern Variscan front) carry the assemblage: quartz + plagioclase + K-feldspar + biotite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum (2004/1–2)
  Škoda, R., Novák, , M., 2004: Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 55–66 (with English summary)
  Accessory Nb, Ta, Ti-oxide minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum Zoned granitic pegmatite from uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum with muskovite, biotite, tourmaline and sekaninaite contains accessory Y+REE, Nb, Ta, Ti-oxide minerals. They…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum (2004/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2004: Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 45–54 (with English summary)
  Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum Abyssal pegmatites with dumortierite and tourmaline cut biotite-sillimanite gneiss at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl Unit. Pegmatites are highly peraluminous, characterized…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud (2004/1–2)
  Fojt, B., Čermák, F., Ďurišová, J., Hladíková, J., Hoffman, V., Kopa, D., Trdlička, Z., Zeman, J., 2004: Nová Ves u Rýmařova – ložisko olověno-zinkových rud. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 89, 1–2, 3–44 (with English summary)
  Nová Ves near Rýmařov - Pb-Zn ore deposit (Jeseníky Mts., Czech Republic) Seven veins, a few veinlets and disseminated accumulations form the ore body in metamorphosed Devonian vulcanosediments near the village Nová Ves (Jeseníky Mts.). There were distinguished two mineralization stages…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Předmluva (2019/1)
  Březina, J., Hrazdil, V., Víšková, E., 2019: Předmluva. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 3–4
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice (2019/1)
  Gregorová, R., Lukšík, P., 2019: Nový výskyt žraloka Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) z menilitového souvrství (oligocén) na lokalitě Litenčice. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 129–133 (with English summary)
  A new shark Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) from the Menilite Formation (Oligocene) at the Litenčice locality An incomplete tooth of Otodus aff. angustidens (AGASSIZ, 1843) was discovered in the Šitbořice Beds (Menilite Formation) at the Litenčice locality (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden) (2019/1)
  Březina, J., Luján, À. H., Calábková, G., Ivanov, M., 2019: Revize historického nálezu obří želvy z brněnských písků (střední miocén, spodní baden). – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 104, 1, 113–128 (with English summary).
  Revision on historical finding of the giant turtle from the Brno Sand (middle Miocene, lower Badenian) The collections of Moravian Museum in Brno contain for decade rare find of fossil giant terrestrial tortoise of the genus Titanochelon. There was no more information about the finding…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Složení stébelnatého vesuvianu ze skarnoidu od Moravských Bránic (Moravosilezikum) (2019/1)
  Malý, J., Cempírek, J., Novák, M., 2019: Složení stébelnatého vesuvianu ze skarnoidu od Moravských Bránic (Moravosilezikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 97–111 (with English summary)
  Composition of vesuvianite from skarnoid from Moravské Bránice (Moravosilesian Zone) Study of long-prismatic vesuvianite-group minerals from skarnoid at the locality Moravské Bránice using the electron microprobe and LA-ICP-MS (laser ablation mass spectrometry with inductively coupled…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum) (2019/1)
  Hreus, S., 2019: Chromová slída – křemen – dolomitová hornina (listvenit) z Vícenic u Náměště nad Oslavou (gföhlská jednotka, moldanubikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 87–95 (with English summary)
  Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) at Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian Zone) Chromian mica – quartz – dolomite rock (listvenite) was found at margin of amphibolite body in Vícenice near Náměšť nad Oslavou (Gföhl Unit, Moldanubian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava) (2019/1)
  Houzar, S., Gadas, P., 2019: Ojedinělá minerální asociace s chondroditem v mramoru na Bílé hoře u Čechočovic (západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 73–85 (with English summary)
  Unique chondrodite-bearing mineral assemblage in marble at Bílá Hill near Čechočovice (western Moravia) In the large body of pure calcite marble in the biotite paragneiss of Moldanubicum very rare chondrodite was found. It occurs in narrow limited layer of marble low in dolomite and silicate…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Smrčina u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2019/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2019: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Smrčina u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 49–72 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Smrčina near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif of presumably Devonian age emerges in the NE part of the Bohemian Massif. It consists mainly of amphibolite, amphibole gneisses, subordinate green schists, metahornbledites,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled supergenních minerálů Ag-Pb-Zn-Cu z historických rudních ložisek na Českomoravské vrchovině (2019/1)
  Víšková, E., Houzar, S., Hrazdil, V., 2019: Přehled supergenních minerálů Ag-Pb-Zn-Cu z historických rudních ložisek na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 104, 1, 5–48 (with English summary)
  Supergene minerals from Ag-Pb-Zn-Cu base-metal historical ore deposits at Českomoravská vrchovina Highlands, Czech Republic; A review The work presents a brief characterization of the known oxidic minerals of the supergene zone, especially from Moldanubian Zone, Moravosilesian, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSs. (2008/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., 2008: Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSs.. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 247–249
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový druh medvěda z lokality Bilzingsleben (Německo) (2008/1–2)
  Musil, R., 2008: Neue Bärenart von Bilzingsleben. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 245–246 (with English summary)
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR) (2008/1–2)
  Vlačiky, M., Sliva, Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J., 2008: Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 229–244 (with English summary)
  The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR) The presented paper summarizes informations from the recent palaeontological and sedimentological research at the locality of Nová Vieska (Slovak Republic). Sedimentological data refer to sedimentation in the conditions…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika) (2008/1–2)
  Gregorová, R., Zágoršek, K., 2008: Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 225–228 (with English summary)
  Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic) A siren (mermaid) rib from the Badenian sediments at Bulhary site is described here. It is the first record of siren remains from Badenian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru vnějších Karpat (eger, ždánicko-hustopečské souvrství, Česká republika) (2008/1–2)
  Gregorová, R., 2008: Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 219–224, Brno (with Czech summary)
  Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic) An incomplete skeleton from the Egerian (Chattian, nannoplankton NP25 Zone) deposits of the Ždánice-Hustopeče…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika) (2008/1–2)
  Boorová, D., Jansa, L., Matýsek, D., Skupien, P., Vašíček, Z., 2008: Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 185–217 (with English summary)
  Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic) Zone of natural outcrops of Cretaceous sediments of the Silesian Unit on the Czech territory (Outer Western Carpathians) was studied…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie (2008/1–2)
  Buriánek, D., Gilíková, H., Nehyba, S., Otava, J., 2008: Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 169–184 (with English summary)
  Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology Lower Cambrian and Middle Devonian siliciclastic sediments (arcoses, sandstones and conglomerates) form more than 2 km thick sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Buriánek, D., 2008: Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 151–167 (with English summary)
  Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton Peraluminous granites are common rock types in the southern edge of the Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif. Based on petrographical data are subdivided on the biotite, garnet-biotite and tourmaline-biotite granites.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika (2008/1–2)
  Buriánek, D., 2008: Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 1-2, 137–150 (with English summary)
  Mafic enclaves from the diatexite migmatites in the Svratka crystalline complex Metatexite and diatexite migmatites are widespread in the Svratka crystalline complex (SCC). Their geochemical character is close to melts that originated by a dehydration melting of micas. Petrological and geochemical…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty) (2008/1–2)
  Polách, M., Dolníček, Z., Malý, K., 2008: Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 127–135 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization at the locality Pindula near Frenštát pod Radhoštěm (Silesian Unit, Outer West Carpathians) Studied locality Pindula is situated in the Beskydy Mts. which are formed by the Silesian Unit. Dark clayey siderite (i.e., pelosiderite) concretions present in Lower…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny (2008/1–2)
  Slobodník, M., Hurai, V., Čopjaková, R., 2008: Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 113–126 (with English summary)
  Variscan syntectonic types of fluids generated from Palaeozoic sequences of the Moravian Karst and Drahany Upland Variscan hydrothermal calcite±quartz, quartz±chlorite±calcite veins are widespread in Palaeozoic sedimentary sequences of the Moravian Karst and the Drahany Highland. Veins…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm) (2008/1–2)
  Dolníček, Z., Kropáč, K., Lehotský, T., Škoda, R., Jačková, I., 2008: Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 91–112 (with English summary)
  New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm) The quarry Podhůra is situated near the contact of the Bohemian massif and Western Carpathians. There are exposed Lower Carboniferous sedimentary rocks belonging to…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu (2008/1–2)
  Cempírek, J., Strunga, V., Škoda, R., 2008: Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 81–89 (with English summary)
  Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod Mineral assemblages of strongly desilicated granitic pegmatite at Utín near Havlíčkův Brod were examined. The pegmatite crosscuts a small serpentinite body. Prevailing mineral of the pegmatite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika (2008/1–2)
  Buriánek, D., Čopjaková, R., 2008: Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 61–79 (with English summary)
  Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex Tourmaline is a typical accessory mineral for most of micaschists in the Svratka Crystalline Complex. Based on petrographic and chemical data, two main generations of tourmaline have been distinguished. The first generation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu (2008/1–2)
  Novák, M., 2008: Bazzit Be₃Sc₂Si₆O₁₈ z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu. - Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 94, 1-2, 53–59 (with English summary)
  Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic Bazzite was identified using electron microprobe as very rare secondary phase after primary beryl at euxenite-subtype…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy (2008/1–2)
  Čopjaková, R., Vrána, S., Houzar, S., Červený, A., Malec, J., 2008: Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 37–51 (with English summary)
  Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia Zirconolite, baddeleyite and geikielite are described from two localities in marbles of the Horažďovice-Sušice belt in SW Bohemia and another localities…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava (2008/1–2)
  Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 19–34 (with English summary)
  Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia Low-temperature fissure mineralization was found in the quarry “U Pustého mlýna” (the Hrubšice serpentinite body,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika (2008/1–2)
  Fojt, B., Dobeš, P., Malý, K., Škoda, R., 2008: Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 93, 1–2, 3–18 (with English summary)
  Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic) Minerals found in dolomite veins cutting serpentine rocks around Letovice and its surroundings composed remarkably heterogeneous set which is different from any other locality…
  Článek v PDF
 • Recenze:
  Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka (2007/1–2)
  Hauk, J. 2007: Z historie studia a využívání nerostného bohatství Jesenicka. - Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 1-2, 169-170
  Článek v PDF
 • Článek:
  Palynologie vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku (2007/1–2)
  Roszková, A., 2007: Palynologie vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 1-2, 157–168 (with English summary)
  The pollen analysis of the chosen Quaternary localities (Stříbrná bystřina, Rýchory) from the Giant mountains The paleobotanical reconstruction of the vegetation development of the Giant Mountains is based on the pollen analysis of sediment of moors. The peat has risen and accumulated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Odvození paleopotravy Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH použitím analýz izotopů uhlíku zubu z jeskyně Tmavá skala (Slovenská republika) (2007/1–2)
  Ábelová, M., 2007: Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 1-2, 151–156 (with English summary)
  Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses Isotopes of carbon were employed in the study of Ursus spelaeus second upper molar M2 from Late Würm bear cave Tmavá skala (Little Carpathians,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika (2007/1–2)
  Buriánek, D., Otava, J., 2007: Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 143–150 (with English summary)
  Three genetically different types of garnet-rich rocks from Hlinsko Zone and from Polička Crystalline Complex The garnet-rich rocks are spatially associated with two metamorphosed volcano-sedimetary complexes at the eastern border of the Bohemian Massiv (Polička Crystalline Complex and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitických mramorech u Prosetína (olešnická skupina, moravikum) – ložní intruze aplitů nebo metaevapority? (2007/1–2)
  Opletal, V., Leichmann, J., Houzar, S., 2007: Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitických mramorech u Prosetína (olešnická skupina, moravikum) – ložní intruze aplitů nebo metaevapority?. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 131–142 (with English summary)
  Muscovite-plagioclase layers in dolomite marble near Prosetín (Olešnice Unit, Moravicum) concordant injections of aplite or metaevaporites? Layers of concordant muscovite-plagioclase rock are enclosed in dolomite marble near Prosetín (Olešnice unit, Moravicum). These rocks were previously…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika (2007/1–2)
  Čopjaková, R., Buriánek, D., Škoda, R., Houzar, S., 2007: Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 111–130 (with English summary)
  Tourmalinites from the southern part of Svratka Crystalline Complex Tourmalinites from the southern part of the Svratka Crystalline complex form stratiform layers hosted in mica schist. They probably represent a part of metamorphosed volcano-sedimentary complex primary rich in F and B. Whole…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku (2007/1–2)
  Jirásek, J., 2007: Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 92, 1-2, 103–109 (with English summary)
  New find of huntite at Hrubšice, Western Moravia (Czech Republic) and Question of its Genesis In the Biskoupky serpentinite body (Western Moravia, Czech Republic) an older find of huntite from 1981 was confirmed. The mineral occurs in an active quarry „U Pustého mlýna“ near Hrubšice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova (2007/1–2)
  Kocourková, E., Losos, Z., Vávra, V., 2007: Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 93–102 (with English summary)
  Pyromorphite from Pb–Zn ore deposit at Nová Ves near Rýmařov (Jeseníky Mts., Czech Republic) Pyromorphite samples from weathering zone of the vein deposit Nová Ves at Rýmařov are identified and studied with respect to their origin. Pyromorphite was found in assemblage with limonite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu (2007/1–2)
  Dokoupilová, P., Sulovský, P., 2007: Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 75–91 (with English summary)
  Minerals of the jarosite group from sulphide-bearing assemblages on the eastern margin of the Bohemian Massif The article is devoted to the study of the jarosite group minerals from supergene zone of various sulphidebearing assemblages (polymetalic Pb–Zn ores, pyrite-graphite rocks), emerging…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace fosfátových nodulí granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část I–primární a exsoluční fáze (2007/1–2)
  Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R., 2007: Minerální asociace fosfátových nodulí granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum; část I–primární a exsoluční fáze. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 59–74 (with English summary)
  Mineral assemblages of the phosphate nodules from the granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum; part I-primary and exsolution phases Granitic pegmatite near Cyrilov, the type locality of cyrilovite belongs to the beryl-columbite-phosphate subtype of the REL-Li…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (2007/1–2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Hoffman, V., Škoda, R., Trdlička, Z., Zeman, J., 2007: Paragenetická charakteristika ložisek Zn–Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 92, 1–2, 3–57 (with English summary)
  Paragenesis of the Zn–Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic) The ~7 km long mineralized zone of the Horní Město ore district is situated in southern section of the Vrbno Group. This Devonian volcano-sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam (2006/1–2)
  Ivanov, M., 2006: Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam. - Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 91, 1-2, 235–252 (with English summary)
  Middle Pleistocene herpetofauna of Mladeč Caves (Moravia, Czech Republic) and its palaeoecological significance Herpetological assemblage of Mladeč 2 site (Mladeč Caves: Moravia, Czech Republic) is a typical example of distinctively interglacial assemblage of the last warm stage of the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) (2006/1–2)
  Ábelová, M., 2006: Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 91, 1-2, 227–233 (with English summary)
  Microstructure analysis of Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) tusks Twenty seven samples of fossil Mammuthus primigenius tusks from four Upper-palaeolithic Moravian localities (27 000–22 000 BP) [Napajedla (Gravettian), Předmostí (Gravettian), Dolní Věstonice (Gravettian) and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů (2006/1–2)
  Lisá, L., Zapletalová, D., Pecka, M., Zůbek, A.,Mroczek, P., 2006: Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 219–226 (with English summary)
  Quaternary Geological Composition of Brno Historic Centre: Application of Results from the Collector Canalization The collector channels building exposed unique sections documenting the geology of the historic Brno centre. The sequence of loess and loess-like sediments interrupted by doubled…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava (2006/1–2)
  Hrazdil, V., Vokáč, M., Houzar, S., Dočkal, P., 2006: Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 207–217 (with English summary)
  Moldavite-bearing sediments near Lukov in the vicinity of Moravské Budějovice, Western Moravia Between 1998–2005 several moldavites have been collected in two new localities near Lukov. They are olive-green in colour and have angular to subangular shape with lustrous and mat surface.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku (2006/1–2)
  Buriánek, D., 2006: Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 91, 1-2, 191–206 (with English summary)
  Calc-silicate rocks from Polička crystalline Complex Two distinct types of calc-silicate rock occur in the Polička Crystalline Complex. The biotite and two-mica gneisses with nodules calc-silicate rocks are typical members of a monotonous zone Polička Crystalline Complex. Elongated bodies…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě (2006/1–2)
  Dosbaba, M., Sulovský, P., 2006: Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 177–190 (with English summary)
  Geological position, petrology and geochemistry of durbachite bodies in the vicinity of Nové Město na Moravě Three bodies of ultrapotassic rocks (durbachites) crop out in the vicinity of Nové Město na Moravě. The western most body dips to the NW, while the orientation of other bodies…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu (2006/1–2)
  Škoda, R., Novák, M., Houzar, S., 2006: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 129–176 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites of the Třebíč Pluton (Czech Republic) Homogeneous segregations to complexly zoned dikes of granitic pegmatites, up to 2 m thick, are enclosed in Hercynian (ca. 340 Ma), I-type, ultrapotassic, porphyric, amphibol-biotite melasyenite to melagranite (durbachite) of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese (2006/1–2)
  Čopjaková, R., Škoda, R., 2006: Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 105–127 (with English summary)
  Detrital and authigennic REE minerals from Culm sediments of Drahany Uplands, their significance for provenance study of clastic material and diagenetic processes Electron microprobe study of mineral chemistry, chemical age and alteration of detrital monazite as well as composition and textural…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sekundární mineralizace na haldě dolu Kukla v Oslavanech (2006/1–2)
  Dokoupilová, P., Losos, Z., Vávra, V., 2006: Sekundární mineralizace na haldě dolu Kukla v Oslavanech. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 97–104 (with English summary)
  Secondary mineralization on the mine waste of the Kukla coal mine in Oslavany Secondary minerals on the waste tip of the Kukla coal mine in Oslavany are described. In the 2005, sulphur, gypsum and hexahydrite were collected and verified. New phases for the locality are secondary anhydrite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (2006/1–2)
  Pauliš, P., Škoda, R., Novák, F., 2006: Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 89–95 (with English summary)
  Demesmaekerite from uranium deposit Zálesí in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic) A rare secondary mineral demesmaekerite Pb2Cu5(SeO3)6(UO2)2(OH)6 . 2H2O was newly found on the old dumps of Pavel…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina (2006/1–2)
  Cempírek, J., Novák, M., 2006: Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 79–88 (with English summary)
  Hydroxylherderite and associated beryllophosphates from pegmatite Rožná-Borovina In lepidolite pegmatite Rožná, hydroxylherderite was known since 1950 in pseudomorphs after unknown mineral of pseudocubic shape and the original mineral remained unknown up to now. New samples available…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum (2006/1–2)
  Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A., 2006: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 91, 1–2, 3–77 (with English summary)
  Mineralogy, petrography and geology of the Nedvědice marbles, Svratka Crystalline Complex; a review Nedvědice marbles occur in a narrow belt situated along the eastern and northeastern margin of the Svratka Crystalline Complex (Moldanubian Zone). Elongated bodies of calcite marbles up to…
  Článek v PDF
 • Recenze:
  Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy) (2009/1–2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2009: Přelud známý jako „Český kráter“ (recenze knihy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 167–171
  Illusion known as „Czech Crater“ (book review) The book “Czech Crater” from Petr Rajlich represents a new manipulative and highly speculative type of geological literature in Czech Republic. Without any real evidence, the author presents imaginary Proterozoic impact producing “Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu (2009/1–2)
  Musil R., 2009: Akumulační a erožní fáze v Moravském krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 94, 1-2, 151–165 (with English summary)
  Deposition and erosion stages in the Moravian Karst Moravian Karst represents the largest and the most important karst territory in the Czech Republic, with regard to its long scientific research and the excellent development of broad spectrum of surface and underground karst phenomena, including…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových „bradel“ a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské anebo slezské? (2009/1–2)
  Poul, I., Janečka, J., Melichar, R., 2009: Strukturně geologická pozice svrchnojurských vápencových „bradel“ a slepencových horizontů v okolí Jasenice: součást jednotky ždánicko-podslezské anebo slezské?. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 141–150 (with English summary)
  The structural position of the Upper Jurassic limestone “klippen” and breccia horizons in Jasenice village surroundings: a part of the Ždánice-Subsilesian or the Silesian Unit? The structure and geological origin of the Jurassic-Cretaceous limestones in northern Moravia (Valašské…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. – skarnoid (2009/1–2)
  Fojt, B., Houzar, S., Novák, M., 2009: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. – skarnoid. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 129–140 (with English summary)
  Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: VI. – Skarnoid. The pebble of leucocratic biotite migmatite (plagioclase >> K-feldspar) with a small nodule of skarnoid rock (garnet+amphibole+magnetite+quartz) was…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku (2009/1–2)
  Buriánek, D., 2009: Metamorfní vývoj svorů a jejich tektonická pozice v poličském krystaliniku, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 94, 1-2, 111–128 (with Englis summary)
  Metamorphic evolution of mica-schists and their tectonic position in the Polička Crystalline Complex The Polička Crystalline Complex is situated in the eastern part of the Bohemian Massif. This metamorphosed volcano-sedimentary complex is composed mainly of biotite to two mica gneisses.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy) (2009/1–2)
  Dolníček, Z., Polách, M., 2009: Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 97–110 (with English summary)
  Hydrothermal mineralization in sandstones of Variegated Godula Member at the locality Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy Mts.) Tiny hydrothermal veinlets hosted by Upper Cretaceous siliciclastic flysch sediments of the Variegated Godula Member (Godula Development, Silesian Unit, Outer…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve) (2009/1–2)
  Buriánek, D., Čech, S., Abrahám, M., 2009: Chemické složení těžkých minerálů jako indikátor zdrojových oblastí pro křídové sedimenty na jižním okraji vysokomýtské synklinály (jv. okraj české křídové pánve). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 83–96 (with English summary)
  Chemical composition of heavy minerals as indicators of source areas for Cretaceous sediments in the south margin Vysoké Mýto syncline (SE. Margin Czech Cretaceous Basin) Heavy minerals as garnet, amphibole, tourmaline and staurolite are useful indicators of source areas of sedimentary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Skorodit FeAsO₄·2H₂O z Jezdovice u Třeště (2009/1–2)
  Kocourková, E., Hrazdil, V., 2009: Skorodit FeAsO₄·2H₂O z Jezdovice u Třeště. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 77–81 (with English summary)
  Scorodite FeAsO4·2H2O from Jezdovice near Třešť In the Jezdovice area (Jihlava ore district) the silver ores were exploited from the mid- 13th century up to the 18th century. The locality is hosted by cordierite-biotite gneisses of Moldanubian zone. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2009/1–2)
  Čopjaková, R., Houzar, S., 2009: Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 67–76 (with English summary)
  Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory (2009/1–2)
  Houzar, S., Hrazdil, V., 2009: Nordenskiöldin CaSnB₂O₆ z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 61–66 (with English summary)
  Nordenskiöldine CaSnB2O6 from the locality Kozlov near Nedvědice, new rare accessoric mineral for Nedvědice marbles Very rare mineral of Europe – nordenskiöldine CaSnB2O6 – was found in Sn-rich calc-silicate assemblage (tin skarn) of Nedvědice…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum (2009/1–2)
  Škoda, R., Klementová, M., Čopjaková, R., 2009: Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 94, 1–2, 47–59 (with English summary)
  Study of zircon from alkali syenite near Naloučany, Moldanubicum, Czech Republic The fine-grained part of alkali-feldspar syenite near Naloučany is extremely enriched in Zr, Th and U. In these parts the zircon content reach 5 %. The zircon forms euhedral crystals 100 do 350 μm in size…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie poličského krystalinika (2009/1–2)
  Buriánek, D., 2009: Petrografie poličského krystalinika – Acta Musei Moraviae, Sci.geol., 94, 1-2, 3–46 (with English summary)
  Petrography of the Polička Crystalline Complex The Polička Crystalline Complex is a metamorphosed volcano-sedimentary complex situated in the E part of the Bohemian Massif. Lithotectonic sequences of the Polička Crystalline Complex can be subdivided on the three subunits. The basal…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu (2010/2)
  Buriánek, D., 2010: Metamorfované horniny západní části brněnského batolitu. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 151–170 (in English summary)
  Metamorphic rocks western part Brno batholith Biotite and amphibole biotite granitoids of the northern part of Thaya terrane (western part of the Brno batholith) contains large enclaves of polyphase-metamorphosed sedimentary and igneous rocks. The enclaves, up to several km long, consist…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu (2010/2)
  Buriánek, D., 2010: Metamorfní vývoj metadioritové subzóny v brněnském batolitu. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 131–150 (with English summary)
  Metamorphic evolution metadiorite subzone in the Brno Batholith Metadiorite subzone forms the western part of the Central basic belt of the Brno Batholith. It can be interpreted as relic of Neoproterozoic ophiolite complex. Cumulate gabbros, diorites and ultramafic rocks were obducted on…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie, mineralogie, geochemie a genetické aspekty ložiska typu Lahn-Dill Malý Děd (= Leiterberg) v devonské vrbenské skupině (silesikum), Česká republika (2010/2)
  Mücke, A., Fojt, B., Dolníček, Z., 2010: Petrografie, mineralogie, geochemie a genetické aspekty ložiska typu Lahn-Dill Malý Děd (= Leiterberg) v devonské vrbenské skupině (silesikum), Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 95–129 (with English summary)
  Petrography, mineralogy, geochemistry and genetic aspects of the Lahn-Dill type deposit of Malý Děd (= Leiterberg) in the Devonian Vrbno Group (Silesicum), Czech Republic The Lahn-Dill type deposit of Malý Děd located in the Silesian domain is a part of the Devonian metasedimentary and…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Gayit z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, moldanubikum (2010/2)
  Škoda, R., Staněk, J., 2010: Gayit z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 87–94 (with English summary)
  Gayite from granitic pegmatite at Cyrilov near Velké Meziříčí, Moldanubicum Gayite, a new dufrenite group mineral with Mn as dominant divalent cation was recently described by KAMPF et al. (2010) from beryl-columbite-phosphate type granitic pegmatite in Cordoba province, Argentina.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku (2010/2)
  Fojt, B., Škoda, R., Dolníček, Z., 2010: Furutobeit a betechtinit z ložiska Horní Benešov v Nízkém Jeseníku. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 2, 81–86 (with English summary)
  Furutobeite and betekhtinite from the ore deposit Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. – Czech Republic The occurrence of two rare Pb-Ag-Cu-Fe sulphides, furutobeite and betekhtinite, is described from the Devonian Zn-Pb stratiform deposit of Horní Benešov. Both minerals were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vznik autigenního monazitu v drobách kulmu Drahanské vrchoviny ve vztahu k diagenetické teplotě a chemickému složení drob (2010/2)
  Čopjaková, R., 2010: Vznik autigenního monazitu v drobách kulmu Drahanské vrchoviny ve vztahu k diagenetické teplotě a chemickému složení drob. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 63–79 (with English summary)
  Authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) in the greywackes of the Drahany Upland: formation related to the chemical composition of the greywackes and diagenetic temperature Poikilitic monazite-(Ce) to monazite-(Nd), irregular in shape, enclosing variety of detrital and authigenic minerals,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předmezozoické lamprofyry a související žilné intruze Českého masivu (Česká Republika, Polsko, Německo, Rakousko): komentovaný přehled (2010/2)
  Krmíček, L., 2010: Předmezozoické lamprofyry a související žilné intruze Českého masivu (Česká Republika, Polsko, Německo, Rakousko): komentovaný přehled. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2, 95, 3–61 (with English summary)
  Pre-Mesozoic lamprophyres and associated dyke intrusions of the Bohemian Massif (Czech Republic, Poland, Germany, Austria): a review This contribution summarizes and comments the most important published results on pre-Mesozoic lamprophyres of the Moravo-Silesian, Moldanubian, Kutná Hora-Svratka,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Osteologická a morfologická analýza druhu Anenchelum glarisianum BLAINVILLE, 1818 (Trichiuridae) z menilitového souvrství moravské části Západních Karpat (Oligocén, rupel) (2010/1)
  Gregorová, R., 2010: Osteological and morphological analysis of the scabbardfish Anenchelum glarisianum BLAINVILLE, 1818 (Trichiuridae) from the Menilitic Formation of the Moravian part of West Carpathians (Oligocene, Rupelian). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 1, 95, 141–149 (with Czech summary).
  Osteological and morphological analysis of the scabbardfish Anenchelum glarisianum BLAINVILLE, 1818 (Trichiuridae) from the Menilitic Formation of the Moravian part of West Carpathians (Oligocene, Rupelian) A detailed osteological and anatomical analysis of the abundant articulated and disarticulated…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika (2010/1)
  Dokoupilová, P., Houzar, S., Sejkora, J., 2010: Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 121–140 (with English summary)
  The mineral assemblages at the abandoned burning spoil-heaps in the Rosice-Oslavany Coalfield, Czech Republic Mineral assemblages formed recently at the abandoned burning spoil-heaps of the Kukla coal mine in Oslavany and Ferdinand coal mine in Zastávka. They originated in three stages.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pyromorfit z jihlavského rudního revíru (2010/1)
  Kocourková, E., Houzar, S., Hrazdil, V., 2010: Pyromorfit z jihlavského rudního revíru. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 105–120 (with English summary)
  Pyromorphite from Jihlava ore district (Czech Republic) The supergene mineral assemblage of the Jihlava district, where Pb-Zn-Ag ores were exploited in the medieval age, is characteristic by pyromorphite occurrences. Pyromorphite forms yellow-green to green hexagonal crystals up to 1 cm in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava (2010/1)
  Potočková, T., Dolníček, Z., Houzar, S., Škrdla, P., Vokáč, M., 2010: Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 83–104 (with English summary)
  Primary gold mineralization from Hory near Předín, western Moravia In the Předín ore district, gold was exploited between 13th and 16th century. Gold-bearing quartz veins penetrate Moldanubian sillimanite-biotite gneisses and quartzites at three sites near Hory village (localities “Štůlně”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu (2010/1)
  Houzar, S., Gadas, P., Čopjaková, R., 2010: Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 71–82 (with English summary)
  Geikielite-baddeleyite in mineral assemblage of dolomite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone) Within the inner part of metamorphic aureole of the Třebíč Pluton, geikielite-ilmenite and baddeleyite occur as accessory minerals in spinel-forsterite marbles.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled (2010/1)
  Cempírek, J., Novák, M., Dolníček, Z., 2010: Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech – přehled. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 61–70 (with English summary)
  New occurrence of grandidierite, ominelite, boralsilite and Fe-rich werdingite in Horní Bory, Czech Republic – overview A new occurrence of four anhydrous borosilicates (grandidierite, ominelite, boralsilite, Fe-rich werdingite) was found in Horní Bory quarry, Bory Granulite Massif, Moldanubicum,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009 (2010/1)
  Houzar, S., Cempírek, J., Fojt, B., Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Sejkora, J., Škoda, R., 2010: Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985–2009. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 5–60 (with English summary)
  New minerals found in regions of Moravia and Silesia between 1985 and 2009; a review Since the last topographic mineralogy review in 1985, the number of mineral species described from Moravia and Silesia rose significantly, especially due to more freqent use of advanced analytical techniques,…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Předmluva (2010/1)
  Redakční rada, 2010: Předmluva. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 95, 1, 3–4
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras) (2011/2)
  Roblíčková, M., 2011: Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 113–130 (with English summary)
  Animal osteological finds from cave No. 16 (Moravian Karst) The cave No. 16 is situated in the western downslope of the Sloup valley (opposite the „Hřebenáč“ hum) 480 m a.s.l. It is a case of the fissure expanded by corrosion. The total length of the cave is 12 m and the width is 40–60…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku (2011/2)
  Musil, R., 2011: Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: Vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 83–111 (with English summary)
  Mokrá Plateau and Contiguous Valley of Říčka Creek: Development of Drainage Pattern and Karstic Features in Cenozoic The surface of the Mokrá Plateau (southern part of the Moravian Karst) is an old relief formed before the Badenian transgression. The whole area is intensively karstified;…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika – příklad vývoje peraluminické granitické taveniny (2011/2)
  Buriánek, D., 2011: Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika – příklad vývoje peraluminické granitické taveniny. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 69–82 (with English summary)
  Peraluminous granites in the south part Stražek Moldanubicum – example of the evolution peraluminous granitic melt Peraluminous muscovite-biotite granites sometimes with tourmaline form small bodies arranged along the Ořechov fault in the south part the Strážek Moldanubicum. According…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu (2011/2)
  Houzar, S., Kocourková, E., Sejkora, J., Hrazdil, , V., 2011: Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 53–67 (with English summary)
  Recent efflorescences of Fe sulphates in a waste piles at Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Czech Republic) The water-soluble sulfates: rozenite, melanterite, halotrichite, gypsum, rhomboclase, epsomite and alunogen were found in the waste piles of polymetal deposits in Dlouhá Ves near…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Cempírek, J., Houzar, S., 2011: Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (Moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 45–52 (with English summary)
  Lithium tourmalines from the lepidolite pegmatite at Sedlatice near Telč (Moldanubicum, western Moravia) The lepidolite-subtype pegmatite at Sedlatice features simple mineralogy with garnet, apatite, tourmaline, andalusite, cordierite?, cassiterite, manganocolumbite, zircon and topas as…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava) (2011/2)
  Houzar, S., Cempírek, , J., 2011: Akcesorický schreyerit ve vanadem bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 2, 35–42 (with English summary)
  Accesory schreyerite in vanadium-rich graphite quartzite at Bítovánky (Moldanubicum, western Moravia) A new occurrence of schreyerite was found in graphite quartzite near Bítovánky, in the south-eastern part of the Moldanubian zone (Bohemian Massif). It forms thin lamellae and grains…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fosilní rybí fauna (Teleostei, Selachii) z dynówských slínovců menilitového souvrství (rupel, NP 23) na lokalitě Litenčice (Česká republika) (2011/2)
  Gregorová, R., 2011: Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice (Czech Republic). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 3–33 (with Czech summary)
  Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation at the locality of Litenčice (Czech Republic) A complete faunal list of the fish fauna (Selachii, Teleostei) from the Dynów marsltone (NP23) of the Menilitic Formation at the locality…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy (2011/1)
  Uhlířová, H., Ivanov, M., Nývltová Fišáková, M., 2011: Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 87–110 (with English summary)
  Morphometric analysis of fox populations from the Moravian Last Glacial The contribution deals with the morphometrics of cranial and postcranial skeleton of the fossil populations of foxes (Vulpes vulpes and Alopex lagopus) from the Late Palaeolithic Gravettian and Magdalenian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku (2011/1)
  Hanáček, M., 2011: Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku. – Acta Mus. Morav., Sci. geol., 96, 1, 61–86 (with English summary)
  Terminoglacial fan deposits from the Javorná stream valley in the Zlaté Hory Region Glaciofluvial accumulation, which forms a terminoglacial fan is described in this paper. The origin of the fan was affected by the adjoining topography, when the ice sheet lied above the side of the Javorná…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy) (2011/1)
  Uhlíř, D., Dolníček, Z., Kolbinger, D., 2011: Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 47–60 (with English summary)
  Field examination and pan prospecting of remnants after potential exploitation of mineral raw materials on Hostýn Hill (Hostýn Hills) The Hostýn Hill is storied about occurrence and exploitation of gold, silver and iron, however, these legends are mostly considered to be unrealistic with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby (2011/1)
  Buriánek, D., 2011: Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 33–46 (with English summary)
  Metamorphic evolution of Upper Moravian Nappe in the South part of the Svratka Dome The southern part of the Svratka Dome is built two crystalline napes overlying Cadomian basement (Brunovistulicum) and its Devonian cover. The Upper Moravian Nappe consists of orthogneisses, muscovite to muscovite-biotite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika (2011/1)
  Jirásek, J., Martinásek, L., Matýsek, D., Skupien, P., 2011: Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 19–31 (with English summary)
  New mineralogical finds at the Kotouč quarry near Štramberk, Western Carpathians, Northern Moravia, Czech Republic The submitted contribution is an overview of mineralogical investigations of Kotouč quarry at Štramberk during years 2000–2010. Exploited body of Štramberk Limestone belongs…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ryzí stříbro z Borovce (štěpánovský rudní revír) (2011/1)
  Hrazdil, V., Houzar, S., 2011: Ryzí stříbro z Borovce (štěpánovský rudní revír). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 96, 1, 11–18 (with English summary)
  Native silver from Borovec (Štěpánov ore district) Silver mining activities at Štěpánov ore district date back to 13th century. Besides the major ore minerals, the silver-bearing galenite with inclusions of freibergite, and the silver-bearing chalcopyrite, rare presence of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika (2011/1)
  Toman, J., 2011: Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 1, 3–10 (with English summary)
  Iron-rich zeolites from the locality Svojanov, Czech Republic Svojanov locality is situated in Pardubice region (Czech Republic), about 15 km SE far from Polička town, in a closed quarry located on NW of Svojanov village nearby Svojanov-Rohozná road. High contents of Fe were found by an…
  Článek v PDF
 • Editorial:
  K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc. (2012/2)
  Houzar, S., 2012: K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 2, 117–136
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká republika) (2012/2)
  Měchová, L., 2012: Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 2, 105–115 (with English summary)
  New taxonomical view of some aptychi of family Punctaptychidae around Jurassic/Cretaceous boundary from the Kurovice Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic) The revised aptychi assemblages (family Punctaptychidae) around Jurassic/Cretaceous boundary, found in the Kurovice Quarry…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan (2012/2)
  Hršelová, P., Štelcl, J., Pavlátová, A., Pávková, V., Coufalová, M., 2012: Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 95–104 (with English summary)
  New knowledge of petrographic composition of sediments in Rosice-Oslavany Coalfield near Oslavany Several petrographical researches of psamitic sediments were done in Rosice-Oslavany and Padochov Formations in Rosice-Oslavany Coalfield (Czech Republic). Our research shows, that a different…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika) (2012/2)
  Jirásek, J., Hýlová, L., Wlosok, J., Sivek, M., 2012: Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 85–94 (with English summary)
  Outcrops of the Carboniferous at Hladový vrch in Ostrava-Hošťálkovice (Silesia, Czech Republic) Based on the study and review of available data related to abandoned quarries at the Hladový vrch near Ostrava-Hošťálkovice and new field works, we concluded that the local sediments belong…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum (2012/2)
  Losertová, L., Houzar, S., Buřival, Z., Losos, Z., 2012: Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába – Valcha, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 77–84 (with English summary)
  Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába – Valcha, Moldanubicum Magnesium-rich wolframite from stream sediment in Trucbába – Valcha locality (Humpolec area) was found. It forms sporadic black grains among ilmenite, magnetite, monazite-(Ce), xenotime-(Y), scheelite, garnet,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika) (2012/2)
  Jirásek, J., Osovský, M., 2012: Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 69–75 (with English summary)
  Millerite and other minerals from the sideritic nodules from the ČSA Mine near Karviná (Czech Republic) The nickel sulphide, millerite, has been found at several places within the 11th block of the ČSA Mine in the Czech part of the Upper Silesian Basin. It forms radial aggregates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora (2012/2)
  Fojt, B., Dolníček, Z., Nepejchal, M., 2012: Zlato v křemenných žilách lokalit Hláska a Vysoká hora – severní část revíru Andělská Hora. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 47–67 (with English summary)
  Gold in the quartz veins of the Hláska and Vysoká hora, north field of the Andělská Hora Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic The lenticular gold-bearing quartz ± carbonate veins at the Vysoká hora Mt. and Hláska Mt. crosscut sericite phyllites of the Vrbno Group. The gold…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava (2012/2)
  Houzar, S., Kocourková, E., Hrazdil, V., Toman, J., Cempírek, J., 2012: Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 2, 3–45 (with English summary)
  Topography of historical mines and ore mineralizations in area of the Bílý potok, Western Moravia Remnants of historical mines for iron- and base-metal ores were re-investigated among villages Javůrek, Maršov, Svatoslav, Přibyslavice and Lesní Hluboké, in area 20 km NW from Brno (Czech…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? (2012/1)
  Buriánek, D., Tomanová Petrová, P., Otava, J., 2012: Kde je zdroj klastických sedimentů miocénu Brněnska? – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 153–166 (with English summary)
  Where do the Miocene clastic sediments of the Brno region come from? Selected samples and localities of the Ottnangian and Badenian sands at the eastern margin of Bohemian Massif have been studied to establish their provenance, origin, environments and facies: I. Ottnangian sands and gravels…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika) (2012/1)
  Skupien, P., Vašíček, Z., Reháková, D., Matýsek, D., 2012: Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 129–151 (with English summary)
  Plaňava Member from the Štramberk area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic) The submitted contribution is an overview of lithological and paleontological investigations of Late Jurrasic and Cretaceous sediments at Kotouč quarry in Štrambek during years 2000–2011.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí (2012/1)
  Buriánek, D., Bubík, M., 2012: Horniny těšínitové asociace v okolí Valašského Meziříčí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 105–127 (with English summary)
  Rocks of teschenite association in the surroundings of Valašské Meziříčí The teschenite association occurring in southwest part the Silesian Unit of the flysh belt, the West Carpathians, consists of intrusive and extrusive igneous rocks with variable textures, structures and mineral abundances.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu (2012/1)
  Šimíček, D., Bábek, O., Leichmann, J., 2012: Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 89–104 (with English summary)
  Modal composition of siliciclastic sediments and its impact on their spectral gamma-ray record: application in provenance and stratigraphic study The spectral gamma-ray (GRS) logs are usually used as indicators of facies trends both in subsurface and outcrop. However, our outcrop and laboratory…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče (2012/1)
  Krmíček, L., Houzar, S, 2012: Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 71–88 (with English summary)
  Mineralogically remarkable lamproite occurrence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč A new occurrence of a mafic dyke was recognised along the eastern termination of the Moldanubian zone at Střítež near Třebíč (western Moravia, Czech Republic), where crosscuts melanocratic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Vznik autigenního xenotimu-(Y) v podmínkách velmi slabé metamorfózy drob a břidlic moravsko-slezského kulmu (2012/1)
  Čopjaková, R., Škoda, R., 2012: Vznik autigenního xenotimu-(Y) v podmínkách velmi slabé metamorfózy drob a břidlic moravsko-slezského kulmu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 55–69 (with English summary)
  Formation of authigenic xenotime-(Y) during very low-grade metamorphism in the graywackes and shales of the Moravo-Silesian Culm Authigenic xenotime-(Y) was found in graywackes and shales of the Protivanov Formation (Drahany Upland) and Moravice Formation (Nízký Jeseník Mts.), Moravo-Silesian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova (2012/1)
  Kocourková, E., Sejkora, J., 2012: Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 47–54 (with English summary)
  Plumbojarosite from Nová Ves near Rýmařov A (sub)recent mineral assemblage with plumbojarosite was identified in a waste rock dump material of a former Boží dar mine at Pb-Zn deposit Nová Ves near Rýmařov, Czech Republic. The plumbojarosite forms abundant fine-grained earthy yellow…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum (2012/1)
  Hrazdil, V., 2012: Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 97, 1, 39–45 (with English summary)
  Mineral assemblages with berthierite in base-metal ores at Jitkov near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district), Moldanubicum Silver-rich base-metal veins near Česká Bělá (Havlíčkův Brod ore district) were exploited in the Middle Ages. Fragments of ore-bearing quartz vein were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika (2012/1)
  Zahradníček, L., Novák, M., 2012: Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 25–37 (with English summary)
  Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites in the Western Moravia, Czech Republic Lithium-bearing micas from elbaite-subtype pegmatites of the Moldanubian Zone, western Moravia were examined using electron microprobe and the contents of Li2O were calculated (method of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu – krystalochemie, inkluze a alterace (2012/1)
  Prokop, J., Losos, Z., Gadas, P., Všianský, D., 2012: Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu – krystalochemie, inkluze a alterace. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 97, 1, 3–24 (with English summary)
  Fe-vermiculite pseudomorphs after biotite crystals from granodiorites of the Brno Massif – crystal chemistry, mineral inclusions and alteration The occurrence of columnal euhedral „biotite“ crystals with focus on their crystallochemical properties, mineral inclusions and alteration…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Barová jeskyně: pokračování paleontologického výzkumu – sonda Pod žebříkem (2013/2)
  Roblíčková, M., Káňa, V., 2013: Barová jeskyně: pokračování paleontologického výzkumu – sonda Pod žebříkem. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 155–177 (with English summary)
  Barová Cave: the Palaeontological Research goes on – Under the Ladder Test Pit The excavations in Barová Cave, started after a large slide of sediments upon the Shaft II in 2011, have still continued. As the following landslides and collapsing of underlying beds still threat the locality,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni (2013/2)
  Baldík, V., Bubík, M., Gilíková, H., Novotný, R., 2013: O historické průzkumné štole v Mariánském údolí v Brně-Líšni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 149–154 (with English summary)
  On historical exploration gallery in Mariánské údolí (Brno-Líšeň) Historical exploration gallery in Brno-Líšeň was documented and measured in the framework of geological survey 1 : 25,000 of Brno township. According the local oral tradition, the gallery was digged 1844–45 in search…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce Moravského zemského muzea v Brně (2013/2)
  Rak, Š., Hrdličková, S., 2013: Revize některých vědecky významných či zajímavých zkamenělin z kolekce Moravského zemského muzea v Brně. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 141–147 (with English summary)
  Some important and/or interesting fossils from the collections of the Moravian Museum in Brno re-examinated During the inventory control of fossil material deposited in the Moravian Museum / Moravec Castle seven selected fossils have been studied. The scientific significance and/or importance…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Ba-Co zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova (2013/2)
  Patočka, M., Leichmann, J., 2013: Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Ba-Co zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 115–140 (with English summary)
  Limonitized quartzites with Fe-Mn-Ba-Co ore mineralization in Svratka Dome, Moravicum, south of Maršov near Tišnov The presented iron-bearing quartzites with oxidic Fe-Mn-Ba-Co mineralisation are situated south of Maršov near Tišnov in crystalline complex of the Svratka Dome (Moravicum).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Projevy mobilizace prvků vzácných zemin v podbeskydských těšínitech (2013/2)
  Matýsek, D., 2013: Projevy mobilizace prvků vzácných zemin v podbeskydských těšínitech. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 2, 101–113 (with English summary)
  Evidence of rare earth elements (REE) mobilization in teschenites of the Beskydy Mts. region Rocks of teschenite association form sills and submarine volcanic bodies in sediments of the Silesian Unit of the Moravo-Silesian Beskydy Mts. They represent foidic alkalic basaltoidic rocks. These…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava (2013/2)
  Zachař, A., Novák, M., 2013: Granitické NYF pegmatity v okolí Velkého Meziříčí, Třebíčský pluton, Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 83–100 (with English summary)
  Granitic NYF pegmatites in the Velké Meziříčí region, Třebíč Pluton, western Moravia (Czech Republic) Detailed field work on NYF granitic pegmatites (Kfs + Plg + Qz + Ab + Bt) enclosed in syenite (to melagranite) of the Třebíč Pluton within the area of Velké Meziříčí revealed…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí (2013/2)
  Buriánek, D., Pecina, V., Ivanov, M., 2013: Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 69–82 (with English summary)
  Soil contamination in the area between Zastávka u Brna and Oslavany and their relationship to the exploitation of coal Relatively high concentrations of As (up to 47 ppm), Mo (up to 26 ppm), Hg (up to 1.4 ppm) and S (0.2 wt. %) were found based on the study of the chemical composition of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a löllingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika (2013/2)
  Losertová, L., Buřival, Z., Litochleb, J., Losos, Z., 2013: Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a löllingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 59–67 (with English summary)
  Metamorphic origin of textures of pyrrhotite, arsenopyrite and löllingite from Orlík near Humpolec, Czech Republic Sulphidic ores with gold were studied at locality Orlík near Humpolec. Origin of typical arsenopyritelöllingite-pyrrhotite assemblages with invisible gold were previously…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Strengit s proměnlivým obsahem hliníku v grafitem bohatých horninách moldanubika na lokalitě Štěměchy (2013/2)
  Nohavicová, M., Vávra, V., 2013: Strengit s proměnlivým obsahem hliníku v grafitem bohatých horninách moldanubika na lokalitě Štěměchy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 51–57 (with English summary)
  Strengite with the variable Al-content from the graphite-rich moldanubian rocks on the Štěměchy locality The late fissure mineralization with phosphate minerals was noted in graphitic moldanubian rocks. On the Štěměchy locality is formed by the oldest quartz, strengite, variscite, wavellite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie magnetit-grunerit-sideritového zrudnění z Radoškova (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, moravikum) (2013/2)
  Víšková, E., Fojt, B., Hrazdil, V., Houzar, S., 2013: Mineralogie magnetit-grunerit-sideritového zrudnění z Radoškova (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, moravikum). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 39–50 (with English summary)
  Mineralogy of magnetite-grunerite-siderite ores in Radoškov (Bílý potok Unit, Svratka dome, Moravicum) Metamorphic iron mineralization was documented in an abandoned adit east of Radoškov, Czech Republic. Siderite-rich ore with magnetite, amphibole asbestos, chlorite and small amounts…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato historického důlního díla „Anna“ – Zlaté Hory v Jeseníkách (2013/2)
  Nepejchal, M., Dolníček, Z., Fojt, B., Mičudová, K., 2013: Zlato historického důlního díla „Anna“ – Zlaté Hory v Jeseníkách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 25–37 (with English summary)
  Gold from the historic ore deposit “Anna” – Zlaté Hory Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic Small gold sheets corresponding to electrum-to-silver-rich gold (35–65 at. % Ag) were found in lenticular quartz-carbonate veins hosted by sericite phyllites of the Cu-deposit Anna…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny (2013/2)
  Hrazdil, V., Houzar, S., 2013: Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 2, 3–23 (with English summary)
  Silver and gold in galena ores from base-metal vein deposits in Bohemian Moravian Highlands Galena-rich ores from vein base-metal deposits in the Bohemian-Moravian Highlands were analyzed for Ag and Au. Relatively high quality of ores was confirmed in the Havlíčkův Brod ore district with…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras (2013/1)
  Roblíčková, M., Káňa, V., 2013: Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 111–127 (with English summary)
  New Palaeontological Research in Barová (Sobolova) Cave, Moravian Karst: Preliminary Report Barová cave is located in the central part of the Moravian Karst Protected Area, Moravia, Czech Republic, in the right slope of Josefovské/Křtinské valley. The cave had been discovered in 1947…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů (2013/1)
  Vítek, J., 2013: Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 1, 91–109 (with English summary)
  Lapiés (karren) in limestones of the Hills Pavlovské vrchy (Southern Moravia, Czech Republic) Complex information about small surface forms in limestone areas of the Czech Republic is missing up-to now. The author presents geomorphological characteristic of lapiés (karren) in limestones…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny (2013/1)
  Buriánek, D., Gilíková, H., Otava, J., 2013: Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant–kulm ve visé Drahanské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 79–90 (with English summary)
  Chemistry of rocks Březina and Podolí Formations – dinantian–culmian transition facies of Drahany Upland Viséan Březina and Podolí Formations represent a transition from the Lower Carboniferous calciturbiditic sedimentation in the Moravian Karst (Líšeň Formation) to the Upper…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyjského teránu brunovistulika (brněnský batolit) (2013/1)
  Buriánek, D., 2013: Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyjského teránu brunovistulika (brněnský batolit). – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 98, 1, 65–78 (with English summary)
  Mineralogy of Th-rich granites and granodiorites from the Eastern margin of the Thaya Terrane in Brunovistulicum (Brno Batholith) The slight positive Th-anomaly detected by the airborne gamma-ray spectrometry in the rocks Tetčice Suite at the western part Brno Batholith was confirmed by…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras (2013/1)
  Geršl, M., Matýsek, D., Geršlová, E., 2013: Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 59–64 (with English summary)
  Malachite speleothems in the Zbrašov aragonite caves, Hranice Karst This study investigated composition of the speleothems in the Zbrašov aragonite caves that are part of the Hranice Karst. Hranice Karst is located SE from Olomouc city and is built in Paleozoic limestones (Givetian to Viséan).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika) (2013/1)
  Jirásek, J., Skupien, P., Matýsek, D., 2013: Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 49–57 (with English summary)
  Strontianite from the by-pass road of town Příbor (Moravia, Czech Republic) During the construction of by-pass road of town Příbor were uncovered several bodies of igneous rocks of the teschenite association (altered picrites and teschenites). According to assemblages of dinoflagellates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika (2013/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., Houzar, S., 2013: Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframi tu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 41–48 (with English summary)
  Mineral assemblage and chemical composition of Mg-wolframite and scheelite from Cetoraz by Pacov, Czech Republic Magnesium-bearing wolframite was analysed from the occurence near Cetoraz by Pacov. It forms grayish to black crystals up to 10 cm and irregular grains of various size. Wolframite…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině (2013/1)
  Malec, J., Veselovský, F., Táborský, Z., 2013: Fayalit a rudní minerály ve skarnech z Kuklíku a Líšné na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 33–40 (with English summary)
  Fayalite and ore minerals in the skarns from Kuklík and Líšná (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic) Sporadic aggregates and grains of Mn-bearing fayalite in the iron-rich skarn mineral assemblage with magnetite and ferroan clinopyroxene in the Svratka Unit were described. Small…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny (2013/1)
  Malec, J., Veselovský, F., Šrein, V., Škoda, R., 2013: Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 23–31 (with English summary)
  Gold and Bi-minerals in the skarns of Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic) The rare young mineralization formed of Bi-minerals and native gold is contained in five Fe-skarn bodies in the Moldanubicum, Kutná Hora Crystalline Complex, and Svratka Unit. The chemical composition of gold…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny (2013/1)
  Malec, J., Veselovský, F., Táborský, Z., 2013: Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 13–22 (with English summary)
  Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic The skarns studied are situated in the Kutná Hora Unit (1 locality), Svratka Unit (6 localities) and Moldanubian Zone (3 localities). Main ore mineral of skarns is magnetite,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zelená slída s podílem chromu v balinských slepencích rosicko-oslavanského souvrství (svrchní karbon) u Oslavan (2013/1)
  Houzar, S., Kopečná, P., Štelcl, J., Vávra, , V., 2013: Zelená slída s podílem chromu v balinských slepencích rosicko-oslavanského souvrství (svrchní karbon) u Oslavan. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 98, 1, 3–12 (with English summary)
  Green chromium-bearing mica in Balinka Conglomerates of Rosice-Oslavany Formation (Upper Carboniferous) at Oslavany Clasts of light-green mica containing chromium were recorded in the Upper Carboniferous conglomerates at Oslavany (Rosice-Oslavany Coalfield, Boskovice Graben). It is a potassium-deficient…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum (2014/1)
  Roblíčková, M., Káňa, V., 2014: Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 97–108 (with English summary)
  Studená Cave in Moravian Karst, paleontological research Studená (Cold) Cave is the cavity in the left slope of Suchý žleb Valley in Moravský kras Protected Landscape Area, now almost excavated. Total length is now app. 31 m. As the first explorers in the beginning of the twentieth century…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Železite konkrece z piskovny Zavada u Hlučina (Slezsko, Česka republika) (2014/1)
  Matýsek, D., Jirásek, J., 2014: Železite konkrece z piskovny Zavada u Hlučina (Slezsko, Česka republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 91–96 (with English summary)
  Iron oxide concretions from the sandpit Závada near Hlučín (Silesia, Czech Republic) Sandpit Závada near Hlučín (14 km NW from Ostrava) is extracting glaciolacustrine sediments of Saale Glacial Stage. In the upper part of the sand deposit is developed irregular horizon cemented by “limonite”,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a geochemie jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky Západních Karpat (2014/1)
  Buriánek, D., Bubík, M., Gilíková, H., 2014: Petrografie a geochemie jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky Západních Karpat. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 77–89 (with English summary)
  Petrography and chemical composition of mudstones and marls of the Silesian Unit (Godula facies; Western Carpathians) This paper is focused on the chemical composition of mudstones and marls from the Godula facies of the Silesian Unit of Moravian-Silesian Carpathians (Godula, Istebna, Rožnov,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika (2014/1)
  Losertová, L., Buřival, Z., Losos, Z., 2014: Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 1, 69–76 (with English summary)
  Mineral assemblage of Sn-W ores from Ovesná Lhota near Světlá nad Sázavou, Czech Republic Quartz veins from the Ovesná Lhota contain muscovite, scheelite, cassiterite, tourmaline and wolframite. Intimate aggregates of cassiterite and wolframite suggest possible unusual coprecipitation…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Andradit-meionit-pyroxenová hornina v amfibolitu z kontaktu korundového pegmatitu v Pokojovicích, moldanubikum, západní Morava (2014/1)
  Houzar, S. (2014): Andradit-meionit-pyroxenová hornina v amfibolitu z kontaktu korundového pegmatitu v Pokojovicích, moldanubikum, západní Morava. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 99, 1, 57–68 (with English summary)
  Andradite-meionite-pyroxene rock in amphibolite from the contact of corundum pegmatite at Pokojovice, Moldanubian Zone, Western Moravia Andradite-meionite-clinopyroxene rock represents one of the host rocks of known corundum pegmatite at Pokojovice (near Třebíč, Western Moravia). It forms…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině (2014/1)
  Víšková, E., 2014: Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 99, 1, 31–56 (with English summary)
  Arsenic supergene mineralisations and arsenic behaviour in waste dumps of base-metal deposit Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Českomoravská vrchovina Highlands) Arsenic-bearing mineralisation, represented by primary arsenopyrite-pyrite assemblage is typical for basemetal deposit at Českomoravská…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně (2014/1)
  Toman, J., 2014: Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 99, 1, 3–29 (with English summary)
  Zeolites from localities of the Czech Republic in the collection of the Moravian Museum, Brno The collection of minerals and rocks of the Moravian Museum belongs to the one of the most important collections in the Czech Republic. Worth noticing is the part of the collection comprising zeolites…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 24-21 Jevíčko (2014/2)
  Zimák, J., 2014: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 24-21 Jevíčko. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 99, 2, 95–101 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 24-21 Jevíčko The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic, igneous and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 24-21 Jevíčko. Contents of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-41 Šumperk (2014/2)
  Zimák, J., 2014: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-41 Šumperk. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 99, 2, 85–94 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-41 Šumperk The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-41 Šumperk. The…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Objev vápenců s rohovci v Boskovické brázdě (2014/2)
  Krmíček, L., Bartík, J., Bubík, M., 2014: Objev vápenců s rohovci v Boskovické brázdě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 73–84 (with English summary)
  The discovery of chert-bearing limestone in the Boskovice Furrow The paper deals with a new finding of peloidal/oolitic micritic limestone in the Bohemian Massif. Limestone outcrops was recently discovered in the vicinity of Malhostovice village, Brno-venkov distrikt (GPS: 49.338250 N; 16.516177…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika (2014/2)
  Gadas, P., Hrazdil, V., Novák, M., Houzar, S., 2014: Minerály dutin jednoduchých pegmatitů a je doprovázejících muskovitových žil strážeckého moldanubika, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 49–71 (with English summary)
  Pocket minerals from simple pegmatites and associated muscovite veins of Strážek Moldanubicum (Bohemian Massif, Czech Republic) Simple anatectic pegmatites with common pockets lined with crystals of smoky quartz, K-feldspar, albite, muscovite, zoned black tourmaline (schorl, oxy-schorl,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zlato křemenných žil „Zelené jámy“ – Zlaté Hory v Jeseníkách (2014/2)
  Nepejchal, M., Dolníček, Z., Fojt, B., Mičudová, K., 2014: Zlato křemenných žil „Zelené jámy“ – Zlaté Hory v Jeseníkách. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 99, 2, 37–48 (with English summary)
  Gold from the quartz veins at the “Zelená jáma” locality, Zlaté Hory Ore District, Jeseníky Mts., Czech Republic The gold-bearing quartz veins are slightly discordant with respect to the foliation of host “quartzite schists” at the studied site “Zelená jáma“ (Zlaté Hory…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv) (2014/2)
  Koníčková, Š., 2014: Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 99, 2, 3–36 (with English summary)
  Occurence and mineralogy of green chalcedony (plasma) in serpentinite residues at Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) Massive green chalcedony (plasma) represents a specific mineral in the weathering zone at serpentinized peridotites of western Moravia (Moldanubian Zone, Bohemian…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ústřicový útes na stavbě silnice v Příměticích u Znojma (jižní Morava) (2015/2)
  Šmerda, J., 2015: Ústřicový útes na stavbě silnice v Příměticích u Znojma (jižní Morava). – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 100, 2, 81–86 (with English summary)
  Oyster reef on building roads in Přímětice near Znojmo (Southern Moravia) The paper describes the discovery of oyster reef which was uncovered during the construction of the ring road in Znojmo-Přímětice. A solid layer composed of oyster shells were found after the removal of quaternary…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14-24 Bělá pod Pradědem (2015/2)
  Zimák, J., 2015: Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14-24 Bělá pod Pradědem. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 100, 2, 69–79 (with English summary)
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-24 Bělá pod Pradědem The paper provides detailed information about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-24 Bělá pod Pradědem in the northeastern part of the Bohemian Massif.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled wolframitové mineralizace vázané na centrální moldanubický pluton a na ortorulová tělesa v moldanubiku (2015/2)
  Losertová, L., 2015: Přehled wolframitové mineralizace vázané na centrální moldanubický pluton a na ortorulová tělesa v moldanubiku. - Acta Mus. Morav., Sci. geol., 100, 2, 45–67 (with English summary)
  A review of wolframite mineralisation related to the Central Moldanubian pluton and orthogneiss bodies in Moldanubicum Several Sn-W occurences were previously described in the Central Moldanubian pluton and its surroundings. This mineralisation occur in greisenized veins or quartz veins,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Laumontit ze Sobotína-Štětínova (Morava, Česká republika) (2015/2)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Laumontit ze Sobotína-Štětínova (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 39–43 (with English summary)
  Laumontite from the Sobotín-Štětínov (Moravia, Czech Republic) Sobotín-Štětínov (also Kožušná or Fellberg) is classic Moravian locality of low-temperature hydrothermal fissure alpine-type mineralization. Most prominent zeolite finds came from the end of 19th and the…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie křemen-hematitové žíly s ametystem z lokality „Na Dolečkách“ v Bludově u Šumperka (2015/2)
  Losos, Z., Moravcová, I., Nepejchal, M., 2015: Mineralogie křemen-hematitové žíly s ametystem z lokality „Na Dolečkách“ v Bludově u Šumperka. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 29–38 (with English summary)
  Mineralogy of quartz-hematite vein with amethyst from the locality “Na Dolečkách” in Bludov near Šumperk Results of mineralogical study of quartz-hematite vein with local amethyst occurrence from the locality “Na Dolečkách” in Bludov near Šumperk are presented. The main vein…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava (2015/2)
  Buriánek, D., Houzar, S., Hrazdil, V., Koníčková, Š., Toman, J., 2015: Velké porfyroblasty almandinu ze Senorad, západní Morava. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 17–28 (with English summary)
  Large almandine porphyroblasts from Senorady, western Moravia Large garnet crystals (porphyroblasts) occur in migmatized biotite paragneiss near Senorady (Moldanubian Zone, Western Moravia). In their chemical composition prevails almandine komponent (Alm68–72 Sps3–10
  Článek v PDF
 • Editorial:
  O předních nalezištích nerostů na západní Moravě (reprint původní publikace z roku 1898) (2015/2)
  Dvorský, Fr., 2015: O předních nalezištích nerostů na západní Moravě. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 5-16.
  Článek v PDF
 • Editorial:
  Předmluva ke stému ročníku Časopisu Moravského zemského muzea s ohledem na geologické vědy (2015/2)
  Houzar, S., 2015: Předmluva ke stému ročníku Časopisu Moravského zemského muzea s ohledem na geologické vědy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 2, 3-4.
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-43 Mohelnice (2015/1)
  Zimák, J. 2015: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-43 Mohelnice. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 100, 1, 75–80 (with English summary)
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-43 Mohelnice The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-43 Mohelnice. Metamorphic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 15-13 Vrbno pod Pradědem (2015/1)
  Zimák, J., 2015: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 15-13 Vrbno pod Pradědem. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 100, 1, 69–73 (with English summary)
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 15-13 Vrbno pod Pradědem The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 15-13 Vrbno…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Paragenetická charakteristika železitých konkrecí z lokality „Zukalův kopec“ na katastru obce Mokrá-Horákov (2015/1)
  Fojt, B., Přichystal, A., 2015: Paragenetická charakteristika železitých konkrecí z lokality „Zukalův kopec“ na katastru obce Mokrá-Horákov. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 61–68 (with English summary)
  Paragenetic characterization of ferruginous concretions from the locality “Zukalův kopec” in the cadastral area of Mokrá-Horákov Origin of limonite concretions at the locality Zukalův kopec near the village of Mokrá-Horákov is connected with an intensive weathering of the specific…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv) (2015/1)
  Houzar, S., Kršiaková, J., Leichmann, J., 2015: Studium katodoluminiscence, petrografie a litologie mramorů moravika (jednotka Bílého potoka, svratecká klenba, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 43–60 (with English summary)
  Cathodoluminescence study, Petrography and Lithology of Marble in Moravicum (Bílý Potok Unit, Svratka Dome, Bohemian Massif) The contact of the Bílý Potok and Bíteš Units (Svratka Dome, Moravo-Silesian Zone) is characterized by presence of marble in the highest lithostratigraphic part…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika (2015/1)
  Mokrá, I., Losertová, L., Buriánek, D., Štelcl, J., 2015: Ilmenit a baddeleyit z metagabra ze Špičáku u Deštné v Orlických horách, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 31–42 (with English summary)
  Ilmenite and baddeleyite in metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory, Czech Republic Two types of metagabbro from Špičák near Deštné in Orlické hory were studied. The metagabbro formed in the upper crust – based on the amphibole barometer and thermometer the pressure…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Příspěvek k mineralogii Petřkovické hory (Morava, Česká republika) (2015/1)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Příspěvek k mineralogii Petřkovické hory (Morava, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 23–29 (with English summary)
  Contribution to the mineralogy of the Petřkovická Hora Hill (Moravia, Czech Republic) Mineralogical localities at the Petřkovická hora Hill (cca 6.5 km SSW from Nový Jičín) are represented by both abandoned quarry near the top of the hill and several rock outcrops in the Stranický…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Harmotom z přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína (Moravia, Česká republika) (2015/1)
  Jirásek, J., Matýsek, D., 2015: Harmotom z přírodní památky Pikritové mandlovce u Kojetína (Moravia, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 17–22 (with English summary)
  Harmotome from the Natural Monument Picrite Amygdaloid Rock near Kojetín (Moravia, Czech Republic) Natural Monument Picrite Amygdaloid Rock near Kojetín (4.5 km SSW from Nový Jičín) presents abandoned quarry and roadcut at the southern end of the village. Outcroping body of volcanic…
  Článek v PDF
 • Článek:
  W, Nb, Ta a Fe bohatý brookit z pegmatitu u Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika (2015/1)
  Gadas, P., Novák, M., Hrazdil, V., Mozola, J., Kummer, R., 2015: W, Nb, Ta a Fe bohatý brookit z pegmatitu u Bobrůvky, strážecké moldanubikum, Česká republika. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 100, 1, 3–16 (with English summary)
  W-, Nb-, Ta-, and Fe-rich brookite from pegmatite near Bobrůvka, Strážek Moldanubicum (Bohemian Massif, Czech Republic) Anatase, brookite, and rutile have been identified in small cavities along with albite, muscovite, tourmaline (Mg-rich schorl) and fluorapatite in pegmatitic material…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů (2016/1–2)
  Šušolová, J., Doláková, N., Gregerová, M., Dundek, P., Hadacz, R., 2016: Nové poznatky k půdám na území Národního parku Podyjí se zaměřením na výskyt humolitů. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 99–125 (with English summary)
  New finding of the soils in the National Park Podyjí focusing on the deposit of a humolites there (Moravia, Czech Republic) Between 2014–2015 soil researches in the National Park Podyjí were performed. The primary interest in the researches was to verify the deposit of humolites (peat,…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-42 Rýmařov (2016/1–2)
  Zimák, J., 2016: Přirozená radioaktivita metamorfitů, magmatitů a předkenozoických sedimentů na mapovém listu 14-42 Rýmařov. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 101, 1–2, 87–97 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14–42 Rýmařov The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks and pre-Cenozoic sedimentary rocks on the map sheet 14-42 Rýmařov in…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Spodnobadenští solitérní korálnatci podřádu Caryophyllida (řád Scleractinia) z lokality Borač (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika) (2016/1–2)
  Kleprlíková, L., Doláková, N., 2016: Spodnobadenští solitérní korálnatci podřádu Caryophyllida (řád Scleractinia) z lokality Borač (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 75–86 (with English summary)
  Lower Badenian solitary corals suborder Caryophyllida (order Scleractinia) from locality Borač (southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic) Borač locality (southern part of the Carpathian foredeep in Moravia) is known for rich findings of coral fauna. Sediments typical of…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Povrchová gamaspektrometrická měření průzkumných území lokalit Kraví Hora a Horka navrhovaných k výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu (2016/1–2)
  Charvát, R., Štelcl, J., 2016: Povrchová gamaspektrometrická měření průzkumných území lokalit Kraví Hora a Horka navrhovaných k výstavbě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 65–74 (with English summary)
  Surface gamma spectrometric measurements of exploration areas in localities Kraví Hora and Horka propřed for construction of a deep geological repository of radioactive waste This paper focuses on the problem of finding a suitable location for a deep geological repository of radioactive…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras) (2016/1–2)
  Zimák, J., Štelcl, J., Dalajková, K., Donocik, J., Kopecká, L., 2016: Chemismus hornin macošského a líšeňského souvrství ve velkolomu Mokrá (Moravský kras). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 45–63 (with English summary)
  Chemistry of rocks of the Macocha and Líšeň Formations in the Mokrá Quarry (Moravian Karst) The quality of cement clinker is related to the chemistry of the raw materials (typically limestone and clay or shale and other materials) used. The paper provides detailed information about chemistry…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Pseudomalachit a descloizit v supergenní minerální asociaci z lokality Krucemburk (Česká republika) (2016/1–2)
  Toman, J., Hrazdil, V., Sejkora, J., 2016: Pseudomalachit a descloizit v supergenní minerální asociaci z lokality Krucemburk (Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 33–43 (with English summary)
  Pseudomalachite and descloizite in supergene mineral assemblage from Krucemburk (Czech Republic) The locality Krucemburk (14 km N from Žďár nad Sázavou) is well known by its historical occurrence of secondary Cu-phosphate pseudomalachite Cu5(PO4)2(OH)4.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie) (2016/1–2)
  Houzar, S., Hršelová, P., 2016: Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (Část 1. Historie dolování a mineralogie). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 101, 1–2, 3–32 (with English summary)
  Research of Permo-Carboniferous sediments of the southern part of the Boskovice Graben; an overview (Part 1. History of Mining and Mineralogy) The Boskovice Graben represents a narrow depression of the NNE-SSW direction, filled of terrestrial Carboniferous-Permian sediments largely conglomerates…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu (2018/2)
  Roblíčková, M., Plichta, A., Káňa, V., 2018: Jeskyně Barová ve srovnání s dalšími „medvědími“ jeskyněmi Moravského krasu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 109–143 (with English summary)
  Barová Cave in comparison with other bear caves in the Moravian Karst The authors compare the osteological remains of fauna from the Barová Cave with osteological remains from the Výpustek Cave, the Sloupsko-šošůvské Caves and the Pod hradem Cave in this article. All the mentioned…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Rybí fauna menilitového souvrství na nové lokalitě Cetechovice (2018/2)
  Gregorová, R., 2018: Rybí fauna menilitového souvrství na nové lokalitě Cetechovice. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 103, 2, 99–107 (with English summary).
  Fish fauna of the Menilitic Formation at a new locality of Cetechovice Fossil fish remnants were recorded for the first time in the Dynów Marlstone of the Menilitic Formation at the Cetechovice vicinity. The material consists of fragmentary and also complete specimens. Following taxa were…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Nové nálezy echinodermát z hraničního intervalu devon-karbon z Lesního lomu v Brně-Líšni (2018/2)
  Riegl, J., Kumpan, T., 2018: Nové nálezy echinodermát z hraničního intervalu devon-karbon z Lesního lomu v Brně-Líšni. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 81–86 (with English summary)
  New discoveries of echinoderms from the Devonian-Carboniferous boundary interval from the Lesní lom quarry in Brno-Líšeň This research was focused on eleutherozoid (vagil, non-pelmatozoan) echinoderms of the uppermost Devonian (Famennian) from the Lesní lom quarry in the Moravian karst.…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník (2018/2)
  Zimák, J., 2017: Přirozená radioaktivita metamorfitů a magmatitů na mapovém listu 14–22 Jeseník. – Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol., 103, 2, 63–79 (with English summary).
  Natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks in the map sheet 14–22 Jeseník The paper provides detailed information about natural radioactivity of crystalline rocks in the map sheet 14–22 Jeseník in the northeastern part of the Bohemian Massif. Magmatic and metamorphic rocks…
  Článek v PDF
 • Článek:
  První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika) (2018/2)
  Osovský, M., Jirásek, J., Matýsek, D., 2018: První nález anatasu v mineralizaci karbonátových konkrecí v české části hornoslezské pánve (Slezsko, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 53–61 (with English summary)
  First find of the anatase in the carbonate concretion mineralization of the czech part of the Upper Silesian basin (Silesia, Czech Republic) Carbonate concretions from the terrestrial sediments of Upper Suchá Member of the Karviná Formation (Czech part of the Upper Silesian Basin) stratigraphically…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Chrómem bohaté spinely ze svrchnokarbonských balinských slepenců jižní části boskovické brázdy (2018/2)
  Hršelová, P., Houzar, S., Buriánek, D., 2018: Chrómem bohaté spinely ze svrchnokarbonských balinských slepenců jižní části boskovické brázdy. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 39–51 (with English summary)
  Chromium rich spinels of Upper Carboniferous Balinka conglomerates from south part of Boskovice Graben Balinka conglomerates formed the basal Upper Carboniferous sedimentation of Boskovice Graben and locally contain light-green fine-grained aggregates of Cr-mica and clay minerals. During…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic (2018/2)
  Hrazdil, V., Houzar, S., Víšková, E., 2018: Hydrotermální stříbronosná Pb-Zn mineralizace v moldanubickém plutonu v okolí Dačic a Slavonic. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 17–37 (with English summary)
  Hydrothermal silver-bearing Pb-Zn mineralization in Moldanubian Pluton near Dačice and Slavonice Small deposits of silver-bearing base-metal ores have been mined in the past along the eastern margin of Central Moldanubian Pluton, especially in the 16th century. However, their production…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Aragonit z ložiska Cu rud Mina La Profunda, Cármenes, León (Španělsko) (2018/2)
  Víšková, E., Loun, J., Hrazdil, V., Toman, J., 2018: Aragonit z ložiska Cu rud Mina La Profunda, Cármenes, León (Španělsko). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 2, 3–15 (with English summary)
  Aragonite from Cu ore deposit La Profunda mine, Cármenes, León (Spain) In the historic mine La Profunda mine (Spain) copper and cobalt ores were mined from Roman times. Besides the source ore mineralization (chalcocite, bornite, tennantite, chalcopyrite) in sedimentary altered (dolomitized)…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Scleractinia z nové lokality Borač-Podolí (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika) (2018/1)
  Kleprlíková, L., 2018: Scleractinia z nové lokality Borač-Podolí (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 59–66 (with English summary).
  Scleractinia from a new locality Borač-Podolí (southern part of the Carpathian Foredeep, Czech Republic) In this contribution findings of Lower Badenian Scleractinian corals from a new-found locality Borač-Podolí (GPS position: N 49°24.10928', E 16°22.03950') are presented. Locality…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu (2018/1)
  Zimák, J., 2018: Mineralogie ocellárních křemenných monzodioritů žulovského plutonu. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 43–58 (with English summary)
  Mineralogy of ocellar quartz monzodiorites of the Žulová Pluton Two main rock types can be distinguished in the Variscan Žulová Pluton at the NE margin of the Bohemian Massif: 1) biotite granites (dominate), and 2) biotite or amphibole-biotite granodiorites. Small dioritoide and gabbroide…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Enkláva biotitického gabra s hercynitem v durbachitické hornině třebíčského plutonu v oblasti pozitivní tíhové anomálie (2018/1)
  Juranová, N., 2018: Biotitic gabbro enclave with hercynite in durbachitic rock of Třebíč Pluton in area of positive gravity anomaly. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 29–42.
  Biotitic gabbro enclave with hercynite in durbachitic rock of Třebíč Pluton in area of positive gravity anomaly A positive gravity anomaly situated in the northern termination of Třebíč Pluton led to a surface survey and mapping in the area near Zhoř. The non-porphyritic biotite-bearing…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Magnetitový skarn s ferrobustamitem v mramoru v Sokolí u Třebíče (moldanubikum, západní Morava, Český masiv) (2018/1)
  Houzar, S., Šrein, V., 2018: Magnetitový skarn s ferrobustamitem v mramoru v Sokolí u Třebíče (moldanubikum, západní Morava, Český masiv). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 17–27 (with English summary)
  Ferrobustamite-bearing magnetite skarn in marble at Sokolí near Třebíč (Moldanubian zone, Western Moravia) Ferrobustamite was found in Fe-skarn at Sokolí and it is the first known occurrence in the Bohemian Massif. The skarn forms layer in marble enclosed in leucocratic migmatites (diatexites).…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník) (2018/1)
  Zimák, J., Juránková, Z., 2018: Petrografie a mineralogie krupníkového tělesa na lokalitě Bischofsgraben u Sobotína (Hrubý Jeseník). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 103, 1, 3–16 (with English summary)
  Petrography and mineralogy of a soapstone body at the locality Bischofsgraben near Sobotín (Hrubý Jeseník Mts.) The Sobotín Massif is mainly composed of amphibolite and amphibole gneisses and less of greenschists, metahornbledites and sporadically serpentinites. Soapstone bodies are characteristic…
  Článek v PDF
 • Biografie:
  Se Stanislavem Houzarem na geologických cestách životem 1957-2017 (2017/1–2)
  Novák, M., Hrazdil, V., 2017: Se Stanislavem Houzarem na geologických cestách životem 1957-2017. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 143–173
  Článek v PDF
 • Článek:
  Savčí společenstvo posledního glaciálu z jeskyně Barové – nové poznatky (2017/1–2)
  Roblíčková, M., Káňa, V., Nývltová Fišáková, M., 2017: Savčí společenstvo posledního glaciálu z jeskyně Barové – nové poznatky. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 119–142 (with English summary).
  Last Glacial Mammalian Assemblage from Barová Cave – New Findings Barová…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Výskyt rutilu v deluviálních sedimentech na lokalitě Dobrá Voda u Velkého Meziříčí, moldanubikum (2017/1–2)
  Ďásek, M., Hrazdil, V., 2017: Výskyt rutilu v deluviálních sedimentech na lokalitě Dobrá Voda u Velkého Meziříčí, moldanubikum. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 109–117 (with English summary)
  Occurence of rutile in deluvial sediments at Dobrá Voda near Velké Meziříčí, Moldanubian zone Occurrence of rutile in area village of Dobrá Voda near Velké Meziříčí…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Molybdenit-pyritové zrudnění v křemenných žilách a greisenizovaném granitu v okolí Nové Bystřice u Jindřichova Hradce (2017/1–2)
  Hrazdil, V., Toman, J., 2017: Molybdenit-pyritové zrudnění v křemenných žilách a greisenizovaném granitu v okolí Nové Bystřice u Jindřichova Hradce. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 99–107 (with English summary)
  Molybdenite-pyrite ore mineralization in quartz veins and greisenized granite at Nová Bystřice near Jindřichův Hradec Článek v PDF
 • Článek:
  Stříbronosná Pb-Zn mineralizace při východním okraji moldanubického plutonu v okolí Telče (2017/1–2)
  Houzar, S., Gregor, F., 2017: Stříbronosná Pb-Zn mineralizace při východním okraji moldanubického plutonu v okolí Telče. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 79–97 (with English summary)
  Silver-bearing Pb-Zn mineralization along eastern border of Moldanubian Pluton near Telč Multiple occurrences of base-metal mineralization in massive and brecciated quartz veins are present along the eastern border of Central Moldanubian Pluton (CMP). The veins cross-cut the contact of CMP…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech (2017/1–2)
  Halikova, J., Štelcl, J., 2017: Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech. – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 67–77 (with English summary)
  Evaluation of geoenvironmental risk of material on the heap of the former power station in Oslavany The aim of this thesis is geoenvironmental risk evaluation of material which was long term stored on the heap in Oslavany as a remain of coal combustion. The first part consists of a brief…
  Článek v PDF
 • Článek:
  Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní časti boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie) (2017/1–2)
  Houzar, S., Hršelová, P., Gilíková, H., Buriánek, D., Nehyba, S., 2017: Přehled historie výzkumů permokarbonských sedimentů jižní časti boskovické brázdy (Část 2. Geologie a petrografie). – Acta Mus. Morav., Sci. Geol., 102, 1–2, 3–65 (with English summary)
  Research of Permian-Carboniferous sediments of the southern part of the Boskovice Graben; an overview (Part 2. Geology and Petrography). Článek v PDF